22 dec 2015 14:33

22 dec 2015 14:33

Ej förlängt

FORSVIK

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att inte förlänga hyresavtalet med Forsviks vandrarhem när det går ut 31 mars 2016. I dag hyr kommunen det för evakueringsboende med 30 platser.

– Det finns andra vägar om vi vill men vi kommer inte anmäla något nytt boende om vi inte blir beordrade. Vi har redan ett stort mottagande, 8,8 procent av vår befolkning är asylsökande, vilket är extremt högt. Vi måste få tid att komma i mål och lösa ut det på ett värdigt sätt för de som kommer hit. Tjänstemän och frivillig organisationerna gör ett makalöst jobb. Jag blir varm inombords av all välvilja och lust att hjälpa till, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

– Det finns andra vägar om vi vill men vi kommer inte anmäla något nytt boende om vi inte blir beordrade. Vi har redan ett stort mottagande, 8,8 procent av vår befolkning är asylsökande, vilket är extremt högt. Vi måste få tid att komma i mål och lösa ut det på ett värdigt sätt för de som kommer hit. Tjänstemän och frivillig organisationerna gör ett makalöst jobb. Jag blir varm inombords av all välvilja och lust att hjälpa till, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).