22 dec 2015 13:32

22 dec 2015 15:29

Får avgångsvederlag

KOMMUNEN: Tidigare kommunchefen

Thomas Johansson fick inte sitt förordnande som kommunchef förlängt när det gick ut sista oktober. Nu får han ett avgångsvederlag på 24 månadslöner.

– Vi har gjort en överenskommelse och jag är nöjd med den. Vi har diskuterat olika tjänster men det har inte blivit något konkret. Det här var den bästa lösningen, säger Thomas Johansson.

Enig ksau

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om ett avgångsvederlag på 24 månadslöner á 64 700 kronor för Thomas Johansson och hans anställning avslutas vid årsskiftet.

– Thomas Johansson hade i sitt anställningsavtal en anställning som chef i Karlsborgs kommun. Arbetsrättsligt var vi skyldiga att erbjuda en tjänst och det fanns bara ett chefsjobb på plan- och byggenheten som man inte kom överens om. När det första alternativet föll var det andra att lösa ut honom och vi var eniga i ksau. Att konfliktförhandla i arbetsdomstolen var inte ett aktuellt alternativ, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S) och tillägger:

– Vi anställer numera chefer tillsvidare.

Thomas Johansson har varit kommunchef i åtta år.

– Det är ett tufft och utsatt jobb och det är en lång tid som kommunchef. Det är tråkigt när det blir så här men det har blivit bra för båda parter.

Positiv utveckling

Vad Thomas Johansson ska göra framöver är inte klart än.

– Jag har några idéer och har kontakter med andra arbetsgivare, säger han.

Han tycker att de åtta åren som kommunchef i Karlsborg har varit bra år, spännande och lärorika.

– Jag är nöjd över att ha varit med och vänt utvecklingen. Karlsborg har varit väldigt präglad av nedläggningen av flygflottiljen på 1990-talet men nu har vi gått vidare, bygger nya bostäder och har en viss positiv inflyttning. Det har varit spännande att vara med om det, att vända trenden mot en positiv utveckling, säger han och tillägger:

Bra samarbete

– Jag har också jobbat mycket med att skapa ordning och reda både när det gäller administration och ekonomi. Vi har tagit fram vision 2020 och en ny ÖP. Även det mellankommunala samarbetet har utvecklats på ett bra sätt som inom turism och lönesamarbete och vi har gått in i Mös. Det har hänt mycket positivt under de här åren och jag har haft ett gott samarbete med förra kommunalrådet Kjell Sjölund, den tidigare politiska majoriteten och i ledningsgruppen.

Han tycker att tiden i Karlsborg har avslutats bra.

– Jag har blivit mycket uppvaktad på slutet och är tacksam för det avslut som gjorts. Det känns bra.

– Vi har gjort en överenskommelse och jag är nöjd med den. Vi har diskuterat olika tjänster men det har inte blivit något konkret. Det här var den bästa lösningen, säger Thomas Johansson.

Enig ksau

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om ett avgångsvederlag på 24 månadslöner á 64 700 kronor för Thomas Johansson och hans anställning avslutas vid årsskiftet.

– Thomas Johansson hade i sitt anställningsavtal en anställning som chef i Karlsborgs kommun. Arbetsrättsligt var vi skyldiga att erbjuda en tjänst och det fanns bara ett chefsjobb på plan- och byggenheten som man inte kom överens om. När det första alternativet föll var det andra att lösa ut honom och vi var eniga i ksau. Att konfliktförhandla i arbetsdomstolen var inte ett aktuellt alternativ, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S) och tillägger:

– Vi anställer numera chefer tillsvidare.

Thomas Johansson har varit kommunchef i åtta år.

– Det är ett tufft och utsatt jobb och det är en lång tid som kommunchef. Det är tråkigt när det blir så här men det har blivit bra för båda parter.

Positiv utveckling

Vad Thomas Johansson ska göra framöver är inte klart än.

– Jag har några idéer och har kontakter med andra arbetsgivare, säger han.

Han tycker att de åtta åren som kommunchef i Karlsborg har varit bra år, spännande och lärorika.

– Jag är nöjd över att ha varit med och vänt utvecklingen. Karlsborg har varit väldigt präglad av nedläggningen av flygflottiljen på 1990-talet men nu har vi gått vidare, bygger nya bostäder och har en viss positiv inflyttning. Det har varit spännande att vara med om det, att vända trenden mot en positiv utveckling, säger han och tillägger:

Bra samarbete

– Jag har också jobbat mycket med att skapa ordning och reda både när det gäller administration och ekonomi. Vi har tagit fram vision 2020 och en ny ÖP. Även det mellankommunala samarbetet har utvecklats på ett bra sätt som inom turism och lönesamarbete och vi har gått in i Mös. Det har hänt mycket positivt under de här åren och jag har haft ett gott samarbete med förra kommunalrådet Kjell Sjölund, den tidigare politiska majoriteten och i ledningsgruppen.

Han tycker att tiden i Karlsborg har avslutats bra.

– Jag har blivit mycket uppvaktad på slutet och är tacksam för det avslut som gjorts. Det känns bra.

  • Anneli Malm