23 dec 2015 11:57

23 dec 2015 11:57

Beslut på högsta nivå

DELEGERING

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att delegera rätten att fatta beslut som rör flyktingsituationen till kommunalrådet Peter Lindroth (S) och tf kommunchef Anders Johansson. Det handlar om akuta händelser under jul och nyårshelgen.

– Det är om det skulle dyka upp något som behöver stämmas av på högsta nivå och delegationen gäller fram till nästa ksau den 12 januari, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

– Det är om det skulle dyka upp något som behöver stämmas av på högsta nivå och delegationen gäller fram till nästa ksau den 12 januari, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).