28 dec 2015 15:57

24 maj 2016 09:40

Rädda Vättern överklagar

KARLSBORG: Menar att skjutövningar påverkar fiskbeståndet

Föreningen Aktion Rädda Vättern överklagar beslutet att tillåta FMV:s skjutningar med granater i Vättern.
Man hävdar att de påverkar fiskebeståndet och förstör rödingens reproduktionsområden.

Den 18 december sände Aktion Rädda Vättern ett yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götaland med anledning av Försvarets ansökan om utökade flyg- och skjutövningar.

Explosiva granater

Några dagar senare har även en överklagan sänts till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gällande FMV:s skjutningar med explosiva granater i sjön.

I sin överklagan kräver man även att beslutet om de kommande skjutningarna med granater under januari 2016 ställs in (inhibition).

Lekperiod pågår

Skjutningarna kommer att ske i en tid när rödingens lekperiod pågår. Granatexplosionerna dödar fisken och förstör rödingens reproduktionsområden, säger man bland annat.

Vidare framhåller man att där FMV spränger sina granater, Tängagrundet, är ett förbudsområde där man inte ens får sitta och meta.

Stränga restriktioner

Dessa restriktioner skall normalt utgöra ett skydd för rödingen, men på det grundet skall FMV nu fortsätta att skjuta ytterligare 70 granater med 8,5 kilo sprängämne i varje granat.

Aktion Rädda Vättern anser att allt det som nu pågår i sjön med olika aktörer, är en ren rovdrift i en livsviktig dricksvattentäkt, vilken drygt 250 000 människor är beroende av.

Den 18 december sände Aktion Rädda Vättern ett yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götaland med anledning av Försvarets ansökan om utökade flyg- och skjutövningar.

Explosiva granater

Några dagar senare har även en överklagan sänts till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gällande FMV:s skjutningar med explosiva granater i sjön.

I sin överklagan kräver man även att beslutet om de kommande skjutningarna med granater under januari 2016 ställs in (inhibition).

Lekperiod pågår

Skjutningarna kommer att ske i en tid när rödingens lekperiod pågår. Granatexplosionerna dödar fisken och förstör rödingens reproduktionsområden, säger man bland annat.

Vidare framhåller man att där FMV spränger sina granater, Tängagrundet, är ett förbudsområde där man inte ens får sitta och meta.

Stränga restriktioner

Dessa restriktioner skall normalt utgöra ett skydd för rödingen, men på det grundet skall FMV nu fortsätta att skjuta ytterligare 70 granater med 8,5 kilo sprängämne i varje granat.

Aktion Rädda Vättern anser att allt det som nu pågår i sjön med olika aktörer, är en ren rovdrift i en livsviktig dricksvattentäkt, vilken drygt 250 000 människor är beroende av.

  • Inger Hultin