29 dec 2015 13:47

29 dec 2015 13:47

Helga härjade i Tiveden

KARLSBORG: Ta det försiktigt i skogen

Det har varit ett händelserikt väderår 2015. Inte minst de senaste veckornas stormar Gorm, Helga och Staffan har dragit fram med våldsam fart och orsakat skador.

I våra trakter var stormen Helga den 4-5 december värst. Skogsstyrelsen har efter en förnyad bedömning beslutat att inventera bland annat norra delen av Västra Götaland och södra Örebro län efter stormens framfart.

Manar till försiktighet

Sammanlagt fällde Helga mellan 700 000 och 800 000 kubikmeter skog. Ett av områdena som drabbades värst var Tiveden.

Skogsstyrelsen uppmanar alla skogsägare att få en överblick om skadornas omfattning.

Man uppmanar också både skogsägare och allmänhet till försiktighet då det är förenat med stora risker att arbeta och vistas i en stormfälld skog.

Rotvältor kan vara riktigt farliga.

Staffan var snällare

Stormen Staffan som drog fram annandag jul var betydligt beskedligare, skadorna bedöms som lindriga.

Skogsstyrelsen kommer därför inte att genomföra några inventeringar i vårt område.

I våra trakter var stormen Helga den 4-5 december värst. Skogsstyrelsen har efter en förnyad bedömning beslutat att inventera bland annat norra delen av Västra Götaland och södra Örebro län efter stormens framfart.

Manar till försiktighet

Sammanlagt fällde Helga mellan 700 000 och 800 000 kubikmeter skog. Ett av områdena som drabbades värst var Tiveden.

Skogsstyrelsen uppmanar alla skogsägare att få en överblick om skadornas omfattning.

Man uppmanar också både skogsägare och allmänhet till försiktighet då det är förenat med stora risker att arbeta och vistas i en stormfälld skog.

Rotvältor kan vara riktigt farliga.

Staffan var snällare

Stormen Staffan som drog fram annandag jul var betydligt beskedligare, skadorna bedöms som lindriga.

Skogsstyrelsen kommer därför inte att genomföra några inventeringar i vårt område.

  • Inger Andersson Hultin