30 dec 2015 06:00

30 dec 2015 13:40

En bok med framtidstro

KARLSBORG: I människans intresse

Syskonen Lena Bergström och Daniel Gustavsson diskuterade mycket om vår framtid. Vad händer när oljan sinar? Klarar samhället en ständig tillväxt med ändliga resurser? Diskussionerna har nyligen resulterat i en roman.

Hur ser världen ut om hundra år? Har vi äntligen lärt oss att leva efter naturens förutsättningar?

Odlade jordgubbar

Lena och Daniel, som båda är i 60-årsåldern, är uppvuxna i Beateberg, det vill säga på landsbygden. Pappan var en av föregångarna när det gällde jordgubbsodling. Detta är nu historia, tiderna förändras.

I slutet av 1800-talet bodde drygt 2 000 personer i Beateberg, i dag är de ungefär 140 bofasta.

– Men vi tror på en ny framtid för landsbygden i samklang med naturens förutsättningar.

Nya tankebanor

De hävdar att vi måste tänka i nya banor, inte söka lycka i enbart konsumtion.

– Vi har diskuterat det mycket. Vi skrev ner våra tankar. Finns det någon bok, inte fakta utan i romanform, som handlar om detta?

Eftersom de själva hade mycket nedskrivet, både egna tankar, berättelser och även anekdoter de lyssnat till, började tankarna om att ge ut en egen bok att gro. I dag finns deras rykande färska roman i bokhandeln.

Parallella historier

Romanen har två parallella historier, den ena handlar om Anna Strömberg, pensionerad lärare, som hamnar i ett forskningsuppdrag i just Beateberg.

Vi befinner oss runt år 2140. Anna lever i en värld som lyckats byta fokus från ekonomi till ekologi, men det finns alltid krafter som hotar.

I den andra historien möter vi Walter och Rebecca, han före detta elitsoldat och hon en av spjutspetsarna inom skogsfrågor.

Båda jobbar för framtidens FN. På uppdrag i Ryssland händer skrämmande saker, de möts av motsatta krafter.

Resurser till alla

– Vår förhoppning är att om vi tänker förnuftigt och nyttjar resurserna rätt räcker de till för alla.

Dessa tankar blir verklighet i romanen I människans intresse. Om det är så här världen ser ut om 120 år, lär ingen i dag levande person få uppleva, men drömmar går aldrig att släcka.

Hur ser världen ut om hundra år? Har vi äntligen lärt oss att leva efter naturens förutsättningar?

Odlade jordgubbar

Lena och Daniel, som båda är i 60-årsåldern, är uppvuxna i Beateberg, det vill säga på landsbygden. Pappan var en av föregångarna när det gällde jordgubbsodling. Detta är nu historia, tiderna förändras.

I slutet av 1800-talet bodde drygt 2 000 personer i Beateberg, i dag är de ungefär 140 bofasta.

– Men vi tror på en ny framtid för landsbygden i samklang med naturens förutsättningar.

Nya tankebanor

De hävdar att vi måste tänka i nya banor, inte söka lycka i enbart konsumtion.

– Vi har diskuterat det mycket. Vi skrev ner våra tankar. Finns det någon bok, inte fakta utan i romanform, som handlar om detta?

Eftersom de själva hade mycket nedskrivet, både egna tankar, berättelser och även anekdoter de lyssnat till, började tankarna om att ge ut en egen bok att gro. I dag finns deras rykande färska roman i bokhandeln.

Parallella historier

Romanen har två parallella historier, den ena handlar om Anna Strömberg, pensionerad lärare, som hamnar i ett forskningsuppdrag i just Beateberg.

Vi befinner oss runt år 2140. Anna lever i en värld som lyckats byta fokus från ekonomi till ekologi, men det finns alltid krafter som hotar.

I den andra historien möter vi Walter och Rebecca, han före detta elitsoldat och hon en av spjutspetsarna inom skogsfrågor.

Båda jobbar för framtidens FN. På uppdrag i Ryssland händer skrämmande saker, de möts av motsatta krafter.

Resurser till alla

– Vår förhoppning är att om vi tänker förnuftigt och nyttjar resurserna rätt räcker de till för alla.

Dessa tankar blir verklighet i romanen I människans intresse. Om det är så här världen ser ut om 120 år, lär ingen i dag levande person få uppleva, men drömmar går aldrig att släcka.

  • Inger Andersson Hultin