30 dec 2015 11:32

30 dec 2015 11:32

Nya Återbäringen

NORRA SKOGEN: Återbäringen

Lördagen före jul var det final för julmarknaden på Återbäringen i Norra skogen

Nya Återbäringen som nu har tagit sina nya lokaler i bruk efter en hektisk höst, för dem som jobbar ideellt med verksamheten. Större yta och en mera anpassad inredning samt ett samarbete med Arbetsmarknadsenheten, var anledningen till att man lämnade den tidigare trivsamma butikslokalen i Södra skogen.

Positivt mottagande

Att flytta till en ny adress gjorde att några var tveksamma till flytten, men det visade sig snart att kunder och gåvogivare/leverantörer hade förståelse för behovet av större lokaler. De flyttade med och under den första månaden på den nya adressen har det varit full fart, även med många nya kunder och ett gott ekonomiskt utbyte.

– Ja det känns mycket bra med nya lokaler, det är lite av nystart även för oss som jobbar, sade Walter Eriksson, en av Återbäringens eldsjälar. Dessutom är samarbetet med Arbetsmarknadsenheten en mycket positiv faktor, sade han.

Stöttar medmänniskor

Liksom tidigare bygger Återbäringen på att stötta medmänniskor i bland annat Ukraina, ett arbete som kan fortgå enbart tillsammans med många gåvogivare och kunder.

Nya Återbäringen som nu har tagit sina nya lokaler i bruk efter en hektisk höst, för dem som jobbar ideellt med verksamheten. Större yta och en mera anpassad inredning samt ett samarbete med Arbetsmarknadsenheten, var anledningen till att man lämnade den tidigare trivsamma butikslokalen i Södra skogen.

Positivt mottagande

Att flytta till en ny adress gjorde att några var tveksamma till flytten, men det visade sig snart att kunder och gåvogivare/leverantörer hade förståelse för behovet av större lokaler. De flyttade med och under den första månaden på den nya adressen har det varit full fart, även med många nya kunder och ett gott ekonomiskt utbyte.

– Ja det känns mycket bra med nya lokaler, det är lite av nystart även för oss som jobbar, sade Walter Eriksson, en av Återbäringens eldsjälar. Dessutom är samarbetet med Arbetsmarknadsenheten en mycket positiv faktor, sade han.

Stöttar medmänniskor

Liksom tidigare bygger Återbäringen på att stötta medmänniskor i bland annat Ukraina, ett arbete som kan fortgå enbart tillsammans med många gåvogivare och kunder.

  • Lennart Strömberg