05 jan 2016 06:00

06 jan 2016 12:47

Tuff vardag för Mali03

FN-TJÄNST I MALI: Med fokus på Genderfrågor i Timbuktu

Ökensand, tropiska sjukdomar och kriminella gäng som vill införa Sharialagar och i grunden förändra samhället för människor i Mali är hennes vardag. I helgen firar Magdalena nyår tillsammans med familjen i Sverige.

Den svenska styrkan i Mali verkar i ett av världens farligaste konfliktområden. FN:s personal utsätts regelmässigt för eldöverfall från terroristorganisationer och andra bidragsländer har drabbats av förluster.

– Förbandet har ett starkt FN-mandat. Vi har möjligheten att använda vapen för att skydda civilbefolkningen eller FN:s intressen, berättar Magdalena.

Vad är din uppgift?

– Jag arbetar som samverkansofficer. Min uppgift är att vara länken mellan den svenska styrkan i Timbuktu och FN:s högkvarter i sektor väst i Mali. Syftet är att synkronisera respektive länders insatser i området så att resurserna används så effektivt som möjligt.

När Magdalena rör sig i Timbuktu är hon tungt beväpnad och alla transporter genomförs i splitterskyddade fordon.

– Jag träffar regelbundet människor från kristna och muslimska församlingar men också malier på gator och torg. Ortsbefolkningen vill verkligen berätta sin historia och de är väldigt tacksamma över Sveriges närvaro i landet. Samtalen är en viktig värdemätare över vardagssituationen i Timbuktu.

Vad är det roligaste med jobbet?

– Jag har nyligen startat ett projekt där jag möter kvinnoorganisationer från Mali. De är fantastiskt självständiga kvinnor och långt ifrån den schablon som vi i väst har av muslimska kvinnor.

Hennes mål är lyfta fram kvinnornas röst som en motpol till de terroristgrupper som vill tysta kvinnorna i samhället.

– Kvinnorna arbetar för att skapa lagar som verkar mot äktenskap före artons års ålder och för att förändra attityden bland vuxna kvinnor vilket förhoppningsvis förhindrar könsstympning av små flickor.

Föreningarna arbetar även för att öka antalet kvinnliga ledmöter i de lokala kongresserna. Det finns få juridiska hinder och Magdalena jämför den parlamentariska situationen med den i Sverige.

– Hur lätt är det för kvinnor i Sverige att engagera sig i kommunfullmäktige, och få respekt för sina åsikter?

Om du fick önska dig något åt maliernas vägnar, vad skulle det vara?

– Allmän skola för barn och förbättrad familjerådgivning. En ökad kunskapsnivå bidrar till människors möjligheter att själva ta kontrollen över sina liv.

I Mali är kvinnor är ofta unga när de föder sitt första barn och dödligheten under förlossningen är hög både hos kvinnor och barn

– Deras position i samhället skulle stärkas om de fick tillgång till preventivmedel och därmed möjligheten att själva bestämma när och hur många barn de vill föda.

Den svenska styrkan i Mali verkar i ett av världens farligaste konfliktområden. FN:s personal utsätts regelmässigt för eldöverfall från terroristorganisationer och andra bidragsländer har drabbats av förluster.

– Förbandet har ett starkt FN-mandat. Vi har möjligheten att använda vapen för att skydda civilbefolkningen eller FN:s intressen, berättar Magdalena.

Vad är din uppgift?

– Jag arbetar som samverkansofficer. Min uppgift är att vara länken mellan den svenska styrkan i Timbuktu och FN:s högkvarter i sektor väst i Mali. Syftet är att synkronisera respektive länders insatser i området så att resurserna används så effektivt som möjligt.

När Magdalena rör sig i Timbuktu är hon tungt beväpnad och alla transporter genomförs i splitterskyddade fordon.

– Jag träffar regelbundet människor från kristna och muslimska församlingar men också malier på gator och torg. Ortsbefolkningen vill verkligen berätta sin historia och de är väldigt tacksamma över Sveriges närvaro i landet. Samtalen är en viktig värdemätare över vardagssituationen i Timbuktu.

Vad är det roligaste med jobbet?

– Jag har nyligen startat ett projekt där jag möter kvinnoorganisationer från Mali. De är fantastiskt självständiga kvinnor och långt ifrån den schablon som vi i väst har av muslimska kvinnor.

Hennes mål är lyfta fram kvinnornas röst som en motpol till de terroristgrupper som vill tysta kvinnorna i samhället.

– Kvinnorna arbetar för att skapa lagar som verkar mot äktenskap före artons års ålder och för att förändra attityden bland vuxna kvinnor vilket förhoppningsvis förhindrar könsstympning av små flickor.

Föreningarna arbetar även för att öka antalet kvinnliga ledmöter i de lokala kongresserna. Det finns få juridiska hinder och Magdalena jämför den parlamentariska situationen med den i Sverige.

– Hur lätt är det för kvinnor i Sverige att engagera sig i kommunfullmäktige, och få respekt för sina åsikter?

Om du fick önska dig något åt maliernas vägnar, vad skulle det vara?

– Allmän skola för barn och förbättrad familjerådgivning. En ökad kunskapsnivå bidrar till människors möjligheter att själva ta kontrollen över sina liv.

I Mali är kvinnor är ofta unga när de föder sitt första barn och dödligheten under förlossningen är hög både hos kvinnor och barn

– Deras position i samhället skulle stärkas om de fick tillgång till preventivmedel och därmed möjligheten att själva bestämma när och hur många barn de vill föda.

  • Henrik Beck Friis