12 jan 2016 17:00

12 jan 2016 22:28

Hoppas på resa till Polen

CARL JOHANSKOLAN: Motion under behandling

Heidi Bötefür och Aleksandra Potoczniak tog initiativet på Carl Johanskolan och jobbar nu för att resan till Auschwitz blir av. En motion om en studieresa för elever i årskurs nio är under behandling.

Aleksandra Potoczniak började redan i årskurs åtta att få till stånd en resa till koncentrationslägret i Polen. Hon och Heidi vill att det som hänt inte ska glömmas bort och de vill förändra attityderna på skolan.

Inte upprepas

– Många använder ordet jude som ett skällsord och man säger att alla muslimer är terrorister. Jag är så trött på det, det är respektlöst och jag ser allvaret i det här. Det är inte okej. En resa i förintelsens spår är ett bra sätt att lära sig om det som man inte vet, säger hon.

– Resan går ut på att lära sig av det har hänt och att historien inte ska upprepar sig. Det är inte okej att kalla oss saker på grund av vårt ursprung, säger Heidi.

Aleksandra har sina rötter i Polen och Heidi är född i Tyskland.

Berätta vidare

De hoppas även göra ett besök i ghettot i Krakow för att ta del av hela historien, från ghettot till koncentrationslägret. De planerar att filma under resan för att berätta för övriga elever på skolan om vad de upplevt och lärt sig.

Förbereder resan

Heidi och Aleksandra har under hela höstterminen arbetat med förberedelserna, de har kollat upp kostnader och de har tagit in intresseförfrågan från eleverna. 35 elever i årskurs nio är intresserade vilket är runt hälften av eleverna. Även ett antal föräldrar och åtta av skolans personal har anmält sitt intresse.

Tanken är att åka mellan den 7 och 10 april för att resan inte ska krocka med de nationella proven.

Motion behandlas

Treklövern lade en motion i mars 2015 som handlar om att eleverna i årskurs nio ska få åka på en studieresa till Auschwitz. Motionen har behandlats av barn- och utbildningsnämnden som har sagt ja om den bekostas med centrala medel. Än har den inte behandlats av kommunstyrelsen och det är slutligen kommunfullmäktige som fäller det avgörande beslutet, de har sitt nästa möte den 29 februari.

– Vi hoppas att vi snart får besked om vi får pengar till resan för att vi ska kunna beställa. Målet är även att söka olika bidrag, vi har pratat med Lions och vi har kollat upp en del fonder, säger Heidi Bötefür och Aleksandra Potoczniak.

Aleksandra Potoczniak började redan i årskurs åtta att få till stånd en resa till koncentrationslägret i Polen. Hon och Heidi vill att det som hänt inte ska glömmas bort och de vill förändra attityderna på skolan.

Inte upprepas

– Många använder ordet jude som ett skällsord och man säger att alla muslimer är terrorister. Jag är så trött på det, det är respektlöst och jag ser allvaret i det här. Det är inte okej. En resa i förintelsens spår är ett bra sätt att lära sig om det som man inte vet, säger hon.

– Resan går ut på att lära sig av det har hänt och att historien inte ska upprepar sig. Det är inte okej att kalla oss saker på grund av vårt ursprung, säger Heidi.

Aleksandra har sina rötter i Polen och Heidi är född i Tyskland.

Berätta vidare

De hoppas även göra ett besök i ghettot i Krakow för att ta del av hela historien, från ghettot till koncentrationslägret. De planerar att filma under resan för att berätta för övriga elever på skolan om vad de upplevt och lärt sig.

Förbereder resan

Heidi och Aleksandra har under hela höstterminen arbetat med förberedelserna, de har kollat upp kostnader och de har tagit in intresseförfrågan från eleverna. 35 elever i årskurs nio är intresserade vilket är runt hälften av eleverna. Även ett antal föräldrar och åtta av skolans personal har anmält sitt intresse.

Tanken är att åka mellan den 7 och 10 april för att resan inte ska krocka med de nationella proven.

Motion behandlas

Treklövern lade en motion i mars 2015 som handlar om att eleverna i årskurs nio ska få åka på en studieresa till Auschwitz. Motionen har behandlats av barn- och utbildningsnämnden som har sagt ja om den bekostas med centrala medel. Än har den inte behandlats av kommunstyrelsen och det är slutligen kommunfullmäktige som fäller det avgörande beslutet, de har sitt nästa möte den 29 februari.

– Vi hoppas att vi snart får besked om vi får pengar till resan för att vi ska kunna beställa. Målet är även att söka olika bidrag, vi har pratat med Lions och vi har kollat upp en del fonder, säger Heidi Bötefür och Aleksandra Potoczniak.

  • Anneli Malm