13 jan 2016 06:00

13 jan 2016 06:00

Bostadsfrågan diskuterades

POLITIK: Riksdagsledamot besökte Karlsborg

Behovet av nya bostäder diskuterades när riksdagsledamoten och Centerpartiets bostadspolitiske talesperson Ola Johansson besökte Karlsborg.

Under besöket träffade han de lokala partirepresentanterna och företrädare från Karlsborgsbostäder. Anledningen var att ta fram en ny bostadspolitik för partiet.

– Vi ska utveckla bostadspolitiken och ha den klar tills vi återtar makten om några år, sa Ola Johansson (C).

Att överklaga

Ola Johansson reser runt i kommunerna på jakt efter goda exempel och uppmärksamma behovet av att det behöver byggas fler bostäder.

En fråga som diskuterades var möjligheten att överklaga vilket kan medföra långa processer och försena byggstart.

– Det är viktigt att individen har möjlighet att sätta sig upp mot myndighetsbeslut men det handlar om att komma till rätta med överutnyttjandet. Men hur avgör man om det överklagas bara för att fördröja processen? Ett sätt kan vara att man minskar antalet som har rätt att överklaga till bara de som är direkt berörda. Planerna på att mark- och miljödomstolen tar hand om överklaganden i stället för länsstyrelsen kanske kan förbättra situationen.

Regelförändringar för att förenkla för nybyggnation diskuterades liksom byggandet av koncepthus något som Ola Johansson förespråkar.

Vad tar du med dig från besöket i Karlsborg?

– Varje kommun har sina unika förutsättningar. Här finns en positiv syn på möjligheten att växa och det finns goda förutsättningar. Det är värdefullt att höra om behovet av regelförändringar och den besvärliga överklagandeprocessen.

Under besöket träffade han de lokala partirepresentanterna och företrädare från Karlsborgsbostäder. Anledningen var att ta fram en ny bostadspolitik för partiet.

– Vi ska utveckla bostadspolitiken och ha den klar tills vi återtar makten om några år, sa Ola Johansson (C).

Att överklaga

Ola Johansson reser runt i kommunerna på jakt efter goda exempel och uppmärksamma behovet av att det behöver byggas fler bostäder.

En fråga som diskuterades var möjligheten att överklaga vilket kan medföra långa processer och försena byggstart.

– Det är viktigt att individen har möjlighet att sätta sig upp mot myndighetsbeslut men det handlar om att komma till rätta med överutnyttjandet. Men hur avgör man om det överklagas bara för att fördröja processen? Ett sätt kan vara att man minskar antalet som har rätt att överklaga till bara de som är direkt berörda. Planerna på att mark- och miljödomstolen tar hand om överklaganden i stället för länsstyrelsen kanske kan förbättra situationen.

Regelförändringar för att förenkla för nybyggnation diskuterades liksom byggandet av koncepthus något som Ola Johansson förespråkar.

Vad tar du med dig från besöket i Karlsborg?

– Varje kommun har sina unika förutsättningar. Här finns en positiv syn på möjligheten att växa och det finns goda förutsättningar. Det är värdefullt att höra om behovet av regelförändringar och den besvärliga överklagandeprocessen.

  • Anneli Malm