13 jan 2016 15:57

13 jan 2016 15:57

Kan placeras på ny plats

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT: Tolv motioner besvarade

Infartsskyltarna kan få en ny placering. Under kommunstyrelsens arbetsutskott besvarades tolv av de 34 motioner som kommit in under 2015.

– Motioner är ett jättebra demokratiskt instrument sen handlar det om att bedöma om de är genomförbara eller inte, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Cykelväg och strand

Miljöpartiet har lämnat en motion om en cykelväg mellan Mölltorp och Hjo och Centern en om en gång- och cykelväg mellan Karlsborg och Forsvik. Förslaget är att de båda motionerna överlämnas till plankommittén för vidare handläggning.

Liberalerna har lagt en motion om att ta fram stranden igen utmed Bottensjön och att belysa träden utmed Strandvägen. Den motionen avslog kommunstyrelsens arbetsutskott medan Centern yrkade på bifall.

– Skälet är att vi har många badplatser i kommunen och de kräver underhåll och skötsel. Gata/park anser inte att de har de resurserna. Vad gäller belysningen bör vi ha ett helhetstänk om vad vi ska belysa och där fler får vara med och diskutera.

Skyltar vid kanalen

Sverigedemokraterna har lagt 18 motioner under året. En av dem handlar om att sätta upp infartsskyltar vid Göta kanal för att visa båtturisterna vilken kommun de kommit till. Den motionen fick tummen upp.

– När vi sätter upp de digitala infartsskyltarna får vi två skyltar över och de kan vara lämpliga. Vi får ha en dialog med kanalbolaget om placeringen.

Att alla gator i Karlsborg sandas, även de som Trafikverket ansvarar för, fick också bifall. Frågan om sand i stället för salt ska tas upp under nästa dialogtillfälle med Trafikverket.

De avslogs

Däremot fick SD:s motion om lokala föreskrifter för insamling av pengar avslag.

– Vi har ingen juridisk möjlighet till det. I de kommunen man har infört det har förvaltningsrätten upphävt det.

SD:s motioner om att inför ett klassmorfarsystem eller skolk-sms på skolorna bifölls inte, något som barn- och utbildningsnämnden redan sagt nej till. Inte heller motionerna om att öka kvalitén på den yttre miljön, att införa övriga frågor på dagordningen, att kompassen får behålla de eventuella pengar som matlagningen på förskolan genererar eller att göra om den nedlagda soptippen i till en pulkabacke fick bifall.

– Sluttäckningen av deponin ska vara klar 2020 och det är inte läge att slå fast vad den ska användas till nu, det får vi återkomma om.

Det är kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet.

– Motioner är ett jättebra demokratiskt instrument sen handlar det om att bedöma om de är genomförbara eller inte, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Cykelväg och strand

Miljöpartiet har lämnat en motion om en cykelväg mellan Mölltorp och Hjo och Centern en om en gång- och cykelväg mellan Karlsborg och Forsvik. Förslaget är att de båda motionerna överlämnas till plankommittén för vidare handläggning.

Liberalerna har lagt en motion om att ta fram stranden igen utmed Bottensjön och att belysa träden utmed Strandvägen. Den motionen avslog kommunstyrelsens arbetsutskott medan Centern yrkade på bifall.

– Skälet är att vi har många badplatser i kommunen och de kräver underhåll och skötsel. Gata/park anser inte att de har de resurserna. Vad gäller belysningen bör vi ha ett helhetstänk om vad vi ska belysa och där fler får vara med och diskutera.

Skyltar vid kanalen

Sverigedemokraterna har lagt 18 motioner under året. En av dem handlar om att sätta upp infartsskyltar vid Göta kanal för att visa båtturisterna vilken kommun de kommit till. Den motionen fick tummen upp.

– När vi sätter upp de digitala infartsskyltarna får vi två skyltar över och de kan vara lämpliga. Vi får ha en dialog med kanalbolaget om placeringen.

Att alla gator i Karlsborg sandas, även de som Trafikverket ansvarar för, fick också bifall. Frågan om sand i stället för salt ska tas upp under nästa dialogtillfälle med Trafikverket.

De avslogs

Däremot fick SD:s motion om lokala föreskrifter för insamling av pengar avslag.

– Vi har ingen juridisk möjlighet till det. I de kommunen man har infört det har förvaltningsrätten upphävt det.

SD:s motioner om att inför ett klassmorfarsystem eller skolk-sms på skolorna bifölls inte, något som barn- och utbildningsnämnden redan sagt nej till. Inte heller motionerna om att öka kvalitén på den yttre miljön, att införa övriga frågor på dagordningen, att kompassen får behålla de eventuella pengar som matlagningen på förskolan genererar eller att göra om den nedlagda soptippen i till en pulkabacke fick bifall.

– Sluttäckningen av deponin ska vara klar 2020 och det är inte läge att slå fast vad den ska användas till nu, det får vi återkomma om.

Det är kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet.

  • Anneli Malm