14 jan 2016 15:13

14 jan 2016 15:13

Samarbete viktigt

KOMMUNEN: Handlingsplan för extremism

Karlsborgs kommun har tagit fram en handlingsplan mot våldsbevakande extremism.

– Det är ett led i Mona Sahlins uppdrag och den är i två delar. Huvuddelen är gemensam med Skaraborg och en del är lokalt anpassad, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S) och tillägger:

– En grupp ska bildas inom förvaltningarna där polis och Närhälsan ingår för att föra ut kunskap och information. Gruppen ska även se behoven och om det behövs göras några särskilda insatser. Det stora är dialogen mellan Närhälsan, polisen och kommunen och det finns så klart anledning att ha ögonen öppna.

Kommunstyrelsen föreslås anta planen.

– Det är ett led i Mona Sahlins uppdrag och den är i två delar. Huvuddelen är gemensam med Skaraborg och en del är lokalt anpassad, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S) och tillägger:

– En grupp ska bildas inom förvaltningarna där polis och Närhälsan ingår för att föra ut kunskap och information. Gruppen ska även se behoven och om det behövs göras några särskilda insatser. Det stora är dialogen mellan Närhälsan, polisen och kommunen och det finns så klart anledning att ha ögonen öppna.

Kommunstyrelsen föreslås anta planen.

  • Anneli Malm