18 jan 2016 17:41

18 jan 2016 17:45

"Det är ett kulturmord"

TIVEDEN: Gamla dammar riskerar att rivas

Upprörda. SOS från Tiveden är ett upprop för att förhindra att dammar rivs i Tivedsområdet.
– Det är ett kulturmord och man slår sönder turismen, säger Göran Hartman.

Göran Hartman och Ingemar Stenström bor i Åboholm vid vattendragen där dammarna riskerar att rivas något de menar kommer påverka hela Tivedsbygden och vattenströmningen ner till sjön Unden.

Vill att de K-märks

Ingemar Stenström är fjärde generationens mjölnare vid Åboholms kvarn och även om kvarnen är nedlagd sedan slutet av 1980-talet är det kulturhistoria som försvinner om dammen rivs menar han.

– Det här är det största flödet ned till Unden, det är 20 sjöar som är uppdämda över här med fyra dammar med lucka och här är det ett fall på sju meter som ska jämnas ut. Jag vill att dammarna K-märks så de är skyddade i framtiden, säger Ingemar Stenström.

Kanotled påverkas

Om dammen rivs förlorar Ingemar även sitt hushållsvatten från sjön som riskerar att försvinna när ingen dammlucka längre reglerar vattenflödet och han mister bron, vilket är enda vägen över till andra sidan där han har ytterligare två hus, en smedja och ett kvarnstall.

– Det är också en kanotled som kommer att försvinna för vem vill paddla i lågt vatten. Man slår sönder ekoturismen och eko innebär att man bevarar inte river. Här ska man gå in med grävskopa för det är det billigaste alternativet. Många turister kommer från de europeiska storstäderna och de vill inte se ett krossat landskap, säger Göran Hartman och tillägger:

Lekplats för öringen

– Det är långa perioder som det inte finns något vatten här och därför har man byggt dammarna som var viktiga för järnhanteringen. Länsstyrelsen vill utjämna allt till en jämn sluttning för att göra lekplatser för öringen och grunden är ett EU-direktiv om rent vatten. Man försökte ha en odling för röding i Svanhult men det fungerade inte och de som vill fiska ädelfisk åker till Vättern. Här vill man fiska gädda och abborre som är lättfiskat. Varför då ett nytt öringsprojekt och speciellt när öringen är svartlistad inom EU.

Träd faller

Göran Hartman äger även en fastighet i Svanhult.

– Där har man grävt ut Fräsebäcken som går mellan sjön Trehörningen och till Unden men det håller inte, det eroderar. Det fanns stenskoning där som suttit i flera hundra år men det arbete de gjort nu håller inte mer än två till tre månader. Träden faller som plockepinn och jag har haft turister som fått vända för att de inte kommit fram eftersom det legat träd över vägen.

En namninsamling

En namninsamling görs för att skapa opinion mot rivandet av dammarna och de har under en kort tid fått in mellan 400 till 500 namnunderskrifter.

– Namnlistorna ska vi lämna till regering och riksdag, säger Göran Hartman.

Göran Hartman och Ingemar Stenström bor i Åboholm vid vattendragen där dammarna riskerar att rivas något de menar kommer påverka hela Tivedsbygden och vattenströmningen ner till sjön Unden.

Vill att de K-märks

Ingemar Stenström är fjärde generationens mjölnare vid Åboholms kvarn och även om kvarnen är nedlagd sedan slutet av 1980-talet är det kulturhistoria som försvinner om dammen rivs menar han.

– Det här är det största flödet ned till Unden, det är 20 sjöar som är uppdämda över här med fyra dammar med lucka och här är det ett fall på sju meter som ska jämnas ut. Jag vill att dammarna K-märks så de är skyddade i framtiden, säger Ingemar Stenström.

Kanotled påverkas

Om dammen rivs förlorar Ingemar även sitt hushållsvatten från sjön som riskerar att försvinna när ingen dammlucka längre reglerar vattenflödet och han mister bron, vilket är enda vägen över till andra sidan där han har ytterligare två hus, en smedja och ett kvarnstall.

– Det är också en kanotled som kommer att försvinna för vem vill paddla i lågt vatten. Man slår sönder ekoturismen och eko innebär att man bevarar inte river. Här ska man gå in med grävskopa för det är det billigaste alternativet. Många turister kommer från de europeiska storstäderna och de vill inte se ett krossat landskap, säger Göran Hartman och tillägger:

Lekplats för öringen

– Det är långa perioder som det inte finns något vatten här och därför har man byggt dammarna som var viktiga för järnhanteringen. Länsstyrelsen vill utjämna allt till en jämn sluttning för att göra lekplatser för öringen och grunden är ett EU-direktiv om rent vatten. Man försökte ha en odling för röding i Svanhult men det fungerade inte och de som vill fiska ädelfisk åker till Vättern. Här vill man fiska gädda och abborre som är lättfiskat. Varför då ett nytt öringsprojekt och speciellt när öringen är svartlistad inom EU.

Träd faller

Göran Hartman äger även en fastighet i Svanhult.

– Där har man grävt ut Fräsebäcken som går mellan sjön Trehörningen och till Unden men det håller inte, det eroderar. Det fanns stenskoning där som suttit i flera hundra år men det arbete de gjort nu håller inte mer än två till tre månader. Träden faller som plockepinn och jag har haft turister som fått vända för att de inte kommit fram eftersom det legat träd över vägen.

En namninsamling

En namninsamling görs för att skapa opinion mot rivandet av dammarna och de har under en kort tid fått in mellan 400 till 500 namnunderskrifter.

– Namnlistorna ska vi lämna till regering och riksdag, säger Göran Hartman.

  • Anneli Malm