18 jan 2016 17:40

18 jan 2016 17:40

"Finns inget konkret planerat"

LÄNSSTYRELSEN: Tillsynsmyndighet över dammar

Det finns inget konkret planerat vid Åboholm, det säger Daniel Bergdahl vid länsstyrelsen.

– Vi har hört oss för angående Åboholms kvarndamm och pratat med ägaren om hans inställning till att åtgärda dammen. Vi är en tillsynsmyndighet för dammar och kraftverk och vi har tittat på dammen som är i dåligt skick och risken är att den brister. Vi har frågat dammägaren hur dammen sköts och regleras, säger Daniel Bergdahl som är vattenvårdshandläggare vid länsstyrelsen i Örebro län.

Saklig diskussion

Det finns en utredning om möjligheterna för dammarna och förslag på hur det kan se ut vid Åboholm.

– Men vi har aldrig drivit något mot en damm- eller markägares vilja tidigare och vi har inga planer på att göra det nu heller. Sen är det är alltid mark- och miljödomstolens beslut oavsett vem som driver frågan. Det finns även rykten om att sjöar ska försvinna men inga sjöar försvinner även om man river dammar. Det vi efterlyser är en diskussion som är saklig och att man inte bara driver en opinion.

Mer öring i Unden

Arbete pågår för att utveckla vattenmiljön för all fisk.

– För Undens del är det primära öringen med lek- och uppväxtplatser och det är Undens Fiskevårdsområdes förening som jobbar för mer fisk i sjön. Åtgärderna som gjorts kring sjön Unden har gett mycket goda resultat. Öringbeståndet i Unden och Undensbäckar har redan ökat dramatiskt kanske med så mycket som 10 gånger visar provfiske.

Träd välts

Det har gjorts en del åtgärder redan i bland annat i Fräsebäcken mellan Trehörningen och Unden.

– Det är Sveaskog som är markägare där och det var en grävmaskinist som gjorde åtgärderna så att det nu är en fors där igen och en bättre vattenmiljö. En del av träden har maskinisten själv vält för att få död ved över vattnet vilket är bra för insekter och fåglar. De träden som har fallit över vägen har berott på höststormarna och inte på åtgärderna, säger Daniel Bergdahl.

– Vi har hört oss för angående Åboholms kvarndamm och pratat med ägaren om hans inställning till att åtgärda dammen. Vi är en tillsynsmyndighet för dammar och kraftverk och vi har tittat på dammen som är i dåligt skick och risken är att den brister. Vi har frågat dammägaren hur dammen sköts och regleras, säger Daniel Bergdahl som är vattenvårdshandläggare vid länsstyrelsen i Örebro län.

Saklig diskussion

Det finns en utredning om möjligheterna för dammarna och förslag på hur det kan se ut vid Åboholm.

– Men vi har aldrig drivit något mot en damm- eller markägares vilja tidigare och vi har inga planer på att göra det nu heller. Sen är det är alltid mark- och miljödomstolens beslut oavsett vem som driver frågan. Det finns även rykten om att sjöar ska försvinna men inga sjöar försvinner även om man river dammar. Det vi efterlyser är en diskussion som är saklig och att man inte bara driver en opinion.

Mer öring i Unden

Arbete pågår för att utveckla vattenmiljön för all fisk.

– För Undens del är det primära öringen med lek- och uppväxtplatser och det är Undens Fiskevårdsområdes förening som jobbar för mer fisk i sjön. Åtgärderna som gjorts kring sjön Unden har gett mycket goda resultat. Öringbeståndet i Unden och Undensbäckar har redan ökat dramatiskt kanske med så mycket som 10 gånger visar provfiske.

Träd välts

Det har gjorts en del åtgärder redan i bland annat i Fräsebäcken mellan Trehörningen och Unden.

– Det är Sveaskog som är markägare där och det var en grävmaskinist som gjorde åtgärderna så att det nu är en fors där igen och en bättre vattenmiljö. En del av träden har maskinisten själv vält för att få död ved över vattnet vilket är bra för insekter och fåglar. De träden som har fallit över vägen har berott på höststormarna och inte på åtgärderna, säger Daniel Bergdahl.

  • Anneli Malm