18 jan 2016 18:53

18 jan 2016 18:53

Utveckling och avtal om hamn

GRANVIK

Karlsborgs kommun planerar att teckna nya avtal med intressenter i Granviks hamn.

För att komma i gång med utvecklingen i området planeras ett tomträttsavtal för småstugorna och ett nytt arrendeavtal.

– Vi ser en potential i Granvik nu när hamnen är i ordning, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Det finns ett investeringsbehov i området som muddring i hamnen, en bättre parkering och ett servicehus både för turister och för allmänheten.

För att komma i gång med utvecklingen i området planeras ett tomträttsavtal för småstugorna och ett nytt arrendeavtal.

– Vi ser en potential i Granvik nu när hamnen är i ordning, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Det finns ett investeringsbehov i området som muddring i hamnen, en bättre parkering och ett servicehus både för turister och för allmänheten.