19 jan 2016 16:35

19 jan 2016 16:35

Öppna möten

POLITIK

Nästa vecka är det möjligt att för första gången närvara som åhörare under kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämndens möten som öppnar upp sina möten för allmänheten.

Både kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden har sitt sammanträde tisdagen den 26 januari, kommunstyrelsen på morgonen och kultur- och fritidsnämnden på kvällen.

Då kan intresserade kommuninvånare ta del av diskussionerna som förs och vilka beslut som fattas men får inte delta i debatten.

Införande av offentliga möten är ett sätt att öka öppenheten gentemot allmänheten och att stärka den lokala demokratin.

– Det ska bli kul att se hur det slår ut, vi hoppas ju att det kommer folk, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Stig Carlsson (S).

Nästa vecka är det möjligt att för första gången närvara som åhörare under kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämndens möten som öppnar upp sina möten för allmänheten.

Både kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden har sitt sammanträde tisdagen den 26 januari, kommunstyrelsen på morgonen och kultur- och fritidsnämnden på kvällen.

Då kan intresserade kommuninvånare ta del av diskussionerna som förs och vilka beslut som fattas men får inte delta i debatten.

Införande av offentliga möten är ett sätt att öka öppenheten gentemot allmänheten och att stärka den lokala demokratin.

– Det ska bli kul att se hur det slår ut, vi hoppas ju att det kommer folk, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Stig Carlsson (S).