19 jan 2016 14:56

19 jan 2016 14:57

Utökning av asylplatser

SOCIALNÄMNDEN: Avtal med Migrationsverket angående ensamkommande flyktingbarn

Karlsborgs kommun utökar sitt avtal med Migrationsverket angående ensamkommande flyktingbarn. Från åtta asylplatser till 45.

– Anledningen är att Migrationsverket har tagit fram ett nytt fördelningstal för kommunen som ligger på 60 asylplatser. Vi tecknar nu ett nytt avtal som är närmare fördelningstalet. Ju närmare fördelningstalet vi är desto bättre är det eftersom de pengarna får vi ograverat, säger Leif Andersson (S) ordförande i socialnämnden och tillägger:

Ersättning per dygn

– Det är inte bara för Karlsborgs kommun som fördelningstalet ökar utan så ser det ut i alla kommuner i hela Sverige.

För varje avtalad asylplats får kommunen automatiskt en ekonomisk ersättning och behöver inte eftersöka den i efterhand. Ersättningen uppgår till 1 600 kronor per dygn och plats och ytterligare 300 kronor om platsen är belagd.

Anledningen till att man inte avtalar om 60 platser är att det då finns möjlighet att eftersöka de faktiska kostnaderna om ungdomar behöver placeras på externa HVB-hem eller familjehem där kostnaden är högre än de 1 900 kronor som kommunen får.

Fler put-platser

I samband med det nya avtalet ska även platserna för de med permanent uppehållstillstånd, så kallade put-platser, utökas från nuvarande tio till 18 platser.

Karlsborgs kommun har i dag ansvar för totalt 83 ensamkommande och det är dubbelbelagt på kommunens boende.

– Det är en jättepressad situation och personalen slår knut på sig själv för att hitta boenden. Det är tack vare att personalen är så engagerad som gör att det fungerar.

Kommunen har under 2016 fått tillfälliga stadsbidrag för sin mottagning av flyktingar.

– Vi har eftersökt pengar och fått tillåtelse att försöka anställa två extra socialsekreterare inom integrationsenheten utöver de vi söker i den egna organisationen, säger Leif Andersson.

– Anledningen är att Migrationsverket har tagit fram ett nytt fördelningstal för kommunen som ligger på 60 asylplatser. Vi tecknar nu ett nytt avtal som är närmare fördelningstalet. Ju närmare fördelningstalet vi är desto bättre är det eftersom de pengarna får vi ograverat, säger Leif Andersson (S) ordförande i socialnämnden och tillägger:

Ersättning per dygn

– Det är inte bara för Karlsborgs kommun som fördelningstalet ökar utan så ser det ut i alla kommuner i hela Sverige.

För varje avtalad asylplats får kommunen automatiskt en ekonomisk ersättning och behöver inte eftersöka den i efterhand. Ersättningen uppgår till 1 600 kronor per dygn och plats och ytterligare 300 kronor om platsen är belagd.

Anledningen till att man inte avtalar om 60 platser är att det då finns möjlighet att eftersöka de faktiska kostnaderna om ungdomar behöver placeras på externa HVB-hem eller familjehem där kostnaden är högre än de 1 900 kronor som kommunen får.

Fler put-platser

I samband med det nya avtalet ska även platserna för de med permanent uppehållstillstånd, så kallade put-platser, utökas från nuvarande tio till 18 platser.

Karlsborgs kommun har i dag ansvar för totalt 83 ensamkommande och det är dubbelbelagt på kommunens boende.

– Det är en jättepressad situation och personalen slår knut på sig själv för att hitta boenden. Det är tack vare att personalen är så engagerad som gör att det fungerar.

Kommunen har under 2016 fått tillfälliga stadsbidrag för sin mottagning av flyktingar.

– Vi har eftersökt pengar och fått tillåtelse att försöka anställa två extra socialsekreterare inom integrationsenheten utöver de vi söker i den egna organisationen, säger Leif Andersson.

  • Anneli Malm