21 jan 2016 06:00

21 jan 2016 06:00

"Det är en tuff situation"

SOCIALFÖRVALTNINGEN: Behov av socialsekreterare

Socialsekreterare inom integrationsenheten har anmält sig själva enligt Lex Sarah för att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Men situationen är tuff även inom Individ- och familjeomsorgen. Förutom att det fattas socialsekreterare har nu även IFO-chefen sagt upp sig.

– Lex Sarah-anmälan handlar om att de har haft en för hög belastning och inte hunnit med exakt vad som var tänkt. Det är inom myndighetsutövningen och bland socialsekreterarna som anmälan gäller, inte på boendena. Vi har sedan oktober, november försökt att rekrytera socialsekreterare men inte lyckats. Nu har vi anställt en extra och den 15 februari kommer integrationsenheten att vara fullbemannad, säger socialchefen Sandra Peters och tillägger:

– Under hösten har vi även haft en familjehemsutredare på timmar och nu förstärkt med en till.

Hur allvarligt är det när man inte hinner med att utreda innan placeringar görs?

– Vi har inte märkt eller fått några indikationer på att det har påverkat barnen, sen om det är mer tur än skicklighet vet jag inte, men risken finns att barn kommer till skada när man inte hanterar beslut enligt de rutiner som finns.

Pressat på IFO

Det är även en pressad situation inom Individ- och familjeomsorgen, IFO. I en skrivelse där förvaltningen äskar pengar ur kommunstyrelsens förfogandeanslag skriver Sandra Peters bland annat:

Situationen på IFO i Karlsborg har länge varit väldigt pressad. Ärende måste prioriteras och handläggningstiden överskrider gränsen för vad som anges i socialtjänstlagen.

– Vi äskar pengar för att anställa ytterligare en socialsekreterare och vi har två vakanser. Vi äskade pengar redan i den ordinarie budgetprocessen och nu försöker vi igen för att stärka upp och få en bra arbetssituation i handläggningen.

Annonser ute

Men det är en brist på socialsekreterare.

– Vi annonserar för fullt efter personal men de ansökningar vi har fått in har inte haft den kompetens eller de egenskaper vi eftersöker. Men situationen är på väg att förbättras. Konsulter är på väg in för att täcka upp, en börjar i februari och en annan får jag besked om i dag eller i morgon. Det är en tuff situation och vi gör vad vi kan för att lösa det. Vi jobbar på för att förutsättningarna ska bli bättre, det här är inget vi blundar för. Nämnden, kommunstyrelsens ordförande och den blivande kommunchefen är informerade.

Sagt upp sig

Även IFO-chefen har sagt upp sig.

– Ja, han har också haft en pressad situation under en lång tid. Han bor i Skövde och vill även ha närmare till jobbet. Vi ska nu gå igenom och titta på rekryteringen, säger Sandra Peters och tillägger:

– Det är och har varit jobbigt på de två enheterna men på de övriga verksamheterna fungerar det bra.

– Lex Sarah-anmälan handlar om att de har haft en för hög belastning och inte hunnit med exakt vad som var tänkt. Det är inom myndighetsutövningen och bland socialsekreterarna som anmälan gäller, inte på boendena. Vi har sedan oktober, november försökt att rekrytera socialsekreterare men inte lyckats. Nu har vi anställt en extra och den 15 februari kommer integrationsenheten att vara fullbemannad, säger socialchefen Sandra Peters och tillägger:

– Under hösten har vi även haft en familjehemsutredare på timmar och nu förstärkt med en till.

Hur allvarligt är det när man inte hinner med att utreda innan placeringar görs?

– Vi har inte märkt eller fått några indikationer på att det har påverkat barnen, sen om det är mer tur än skicklighet vet jag inte, men risken finns att barn kommer till skada när man inte hanterar beslut enligt de rutiner som finns.

Pressat på IFO

Det är även en pressad situation inom Individ- och familjeomsorgen, IFO. I en skrivelse där förvaltningen äskar pengar ur kommunstyrelsens förfogandeanslag skriver Sandra Peters bland annat:

Situationen på IFO i Karlsborg har länge varit väldigt pressad. Ärende måste prioriteras och handläggningstiden överskrider gränsen för vad som anges i socialtjänstlagen.

– Vi äskar pengar för att anställa ytterligare en socialsekreterare och vi har två vakanser. Vi äskade pengar redan i den ordinarie budgetprocessen och nu försöker vi igen för att stärka upp och få en bra arbetssituation i handläggningen.

Annonser ute

Men det är en brist på socialsekreterare.

– Vi annonserar för fullt efter personal men de ansökningar vi har fått in har inte haft den kompetens eller de egenskaper vi eftersöker. Men situationen är på väg att förbättras. Konsulter är på väg in för att täcka upp, en börjar i februari och en annan får jag besked om i dag eller i morgon. Det är en tuff situation och vi gör vad vi kan för att lösa det. Vi jobbar på för att förutsättningarna ska bli bättre, det här är inget vi blundar för. Nämnden, kommunstyrelsens ordförande och den blivande kommunchefen är informerade.

Sagt upp sig

Även IFO-chefen har sagt upp sig.

– Ja, han har också haft en pressad situation under en lång tid. Han bor i Skövde och vill även ha närmare till jobbet. Vi ska nu gå igenom och titta på rekryteringen, säger Sandra Peters och tillägger:

– Det är och har varit jobbigt på de två enheterna men på de övriga verksamheterna fungerar det bra.

  • Anneli Malm