21 jan 2016 13:49

21 jan 2016 13:49

Öppet möte efter lunch

KS

Kommunstyrelsens möte som hålls den 26 januari är öppen för allmänheten efter lunch.

Sammanträdet inleds på morgonen med ett informationsmöte som endast är för styrelsens ledamöter. Beslutsmötet som sedan följer efter lunch är det som är offentligt och där kommuninvånarna har möjlighet att närvara.

Det är det första sammanträdet som är öppet för allmänheten och på kvällen samma dag har kultur- och fritidsnämnden sitt första öppna möte.

Sammanträdet inleds på morgonen med ett informationsmöte som endast är för styrelsens ledamöter. Beslutsmötet som sedan följer efter lunch är det som är offentligt och där kommuninvånarna har möjlighet att närvara.

Det är det första sammanträdet som är öppet för allmänheten och på kvällen samma dag har kultur- och fritidsnämnden sitt första öppna möte.