22 jan 2016 20:14

22 jan 2016 20:14

Återbesök i Ukraina

UKRAINA: Folket i Ukraina

Björn Wågstrand från Karlsborg har åter varit på besök i Ukraina som representant för PMU och Second hand butiken Återbäringen

– Det är något av ett äventyr att besöka det krigshärjade landet Ukraina där oron och krigstillståndet fortfarande gör sig påmint, sade Björn, men att hålla god kontakt med de olika mottagarna av ekonomiskt stöd och hjälptransporter till Ukraina är viktigt. Det är så många saker som man bör samråda om, så att de olika formerna för stöd till medmänniskorna i Ukraina verkligen blir till nytta och glädje för dem. Denna gång hade Björn ett antal kollegor från PMU i Mullsjö och Eskilstuna med, som samverkar i Ukraina för att hjälpa och göra livet lättare för dem som har det svårt med livets allra nödvändigaste.

Östra Ukraina

Denna gång gällde besöket Östra Ukraina som är så välkänt i media för alla krigshandlingar som pågått i området. Nöden för många är mycket stor och kriget har förstört mycket av det normala dagliga livet, med bland annat interna flyktingströmmar av stora format. Många har förlorat allt under sin flykt undan kriget. Det har sänts varma kläder, skor, husgeråd och filtar från bland annat Karlsborg till området och Björn kunde se att många hade fått del av dessa ”gåvor”. Tacksamheten var som alltid stor till dessa medmänniskor i Sverige, som har ett stort hjärta för dem och Björn kan bara att förmedla den tacksamheten till alla som stöder arbetet på Återbäringen.

Framtidstro

Trots alla brister på pengar, gas, ved och värme, såg Björn en märklig framtidstro hos många i de olika kyrkorna som finns med i hjälparbetet. Det firades Julfest med klappar för barnen och det planerades sommarläger för ungdom när vintern lämnat landet. Även bland de vuxna fanns tro och hopp inför 2016, trots allt som befolkningen fått utstå under de senaste åren.

– Det är något av ett äventyr att besöka det krigshärjade landet Ukraina där oron och krigstillståndet fortfarande gör sig påmint, sade Björn, men att hålla god kontakt med de olika mottagarna av ekonomiskt stöd och hjälptransporter till Ukraina är viktigt. Det är så många saker som man bör samråda om, så att de olika formerna för stöd till medmänniskorna i Ukraina verkligen blir till nytta och glädje för dem. Denna gång hade Björn ett antal kollegor från PMU i Mullsjö och Eskilstuna med, som samverkar i Ukraina för att hjälpa och göra livet lättare för dem som har det svårt med livets allra nödvändigaste.

Östra Ukraina

Denna gång gällde besöket Östra Ukraina som är så välkänt i media för alla krigshandlingar som pågått i området. Nöden för många är mycket stor och kriget har förstört mycket av det normala dagliga livet, med bland annat interna flyktingströmmar av stora format. Många har förlorat allt under sin flykt undan kriget. Det har sänts varma kläder, skor, husgeråd och filtar från bland annat Karlsborg till området och Björn kunde se att många hade fått del av dessa ”gåvor”. Tacksamheten var som alltid stor till dessa medmänniskor i Sverige, som har ett stort hjärta för dem och Björn kan bara att förmedla den tacksamheten till alla som stöder arbetet på Återbäringen.

Framtidstro

Trots alla brister på pengar, gas, ved och värme, såg Björn en märklig framtidstro hos många i de olika kyrkorna som finns med i hjälparbetet. Det firades Julfest med klappar för barnen och det planerades sommarläger för ungdom när vintern lämnat landet. Även bland de vuxna fanns tro och hopp inför 2016, trots allt som befolkningen fått utstå under de senaste åren.

  • Lennart Strömberg