22 jan 2016 13:06

22 jan 2016 13:06

För barnens rätt

KRISTDEMOKRATERNA: En ny motion

Kristdemokraterna vill i en motion att kommunen inrättar ett barnrättsombud. En person som bevakar barnens rättigheter och stärker deras ställning.

Karlsborgs kommun reviderar handlingsplanen för FN:s barnkonvention Barnens rättigheter i Karlsborg och med anledning av det vill Kristdemokraterna att ett barnrättsombud inrättas. De skriver:

Om barn ska vara delaktiga i samhällslivet och komma till tals i alla frågor som berör dem måste vi ta hänsyn till deras perspektiv. Många barn och ungdomar befinner sig i en utsatt och inte sällan i kränkande situation.

Ombudet föreslås vara fristående i förhållande till förvaltningar och nämnder och ska bevaka barn och ungdomars rättigheter, behov och intressen genom att granska kommunala åtgärder och program samt att konkreta mål fullföljs. Även övervaka och föra deras talan som berör deras arbetsmiljö och stärka deras ställning i samhället men också informera och utbilda politiker och tjänstemän i barnkonventionen.

Karlsborgs kommun reviderar handlingsplanen för FN:s barnkonvention Barnens rättigheter i Karlsborg och med anledning av det vill Kristdemokraterna att ett barnrättsombud inrättas. De skriver:

Om barn ska vara delaktiga i samhällslivet och komma till tals i alla frågor som berör dem måste vi ta hänsyn till deras perspektiv. Många barn och ungdomar befinner sig i en utsatt och inte sällan i kränkande situation.

Ombudet föreslås vara fristående i förhållande till förvaltningar och nämnder och ska bevaka barn och ungdomars rättigheter, behov och intressen genom att granska kommunala åtgärder och program samt att konkreta mål fullföljs. Även övervaka och föra deras talan som berör deras arbetsmiljö och stärka deras ställning i samhället men också informera och utbilda politiker och tjänstemän i barnkonventionen.

  • Anneli Malm