23 jan 2016 06:00

23 jan 2016 06:00

20 nya elever på skolan

MÖLLTORP: En internationell klass

20 barn går i den internationella klassen på Mölltorpsskolan. Ett ny verksamhet på skolan sedan terminsstarten.

Det har kommit många asylsökande barn till kommunen och de 20 barnen som börjat på Mölltorpsskolan kommer i huvudsak från Syrien. Elva av eleverna går i f-klass och årskurs ett.

– Det fungerar bra, det är kul och utmanande. Eleverna börjar bli lite varma i kläderna och börjar våga fråga, säger Katrina Gustafsson som har det samordnande ansvaret för eleverna men det är inte bara elever på Mölltorpsskolan.

Elever i Undenäs

– Vi har även en grupp på närmare 20 ungdomar i Undenäs där vi hyr en lokal i Missionshuset av intresseföreningen. Där går elever mellan 13 och 19 år eftersom det inte finns plats på Carl Johansskolan. Målsättningen över tid är att de ska gå över till Carl Johansskolan för det är en vinst att de får träffa svenska ungdomar, säger rektor Ulf Ahndersson.

Förutom Katrina jobbar även Jonna Holmberg och Johan Åkerstedt med de nyanlända barnen och Johan är även i Undenäs tillsammans med Britt-Marie Palmquist.

Främst svenska

– Hej, jag heter Ali. Vad heter du?

Inledningsvis är det främst svenska på schemat för språket är nyckeln och senare utökas undervisningen med samhällskunskap och matte. Teckenspråk kan vara en hjälp för att förstå varandra men man har även hjälp av översättningsprogram och ett par av eleverna förstår engelska. Framöver ska de även få handledning på deras hemspråk.

Skolan har genomfört en djupintervju med föräldrarna för att få veta vad barnen har för studiebakgrund och nästa steg är att kartlägga vilken språklig och matematisk förmåga eleverna har.

– Utifrån det ska de sedan placeras i en klass efter ålder och kunskapsnivå även om alla elever redan har en preliminär hemklass, säger Ulf Ahndersson.

Leker tillsammans

De övriga eleverna på skolan har sedan tidigare fått information och kunskaper om bland annat Syrien och det krig som pågår där . Integrationen är viktig och på Mölltorpsskolan har man samlad fritids med aktiviteter efter att skolan slutat och fram till skolbussarna går hem där alla elever träffas. Även under rasterna umgås eleverna och åker både pulka och skridskor tillsammans. Även om man inte alltid förstår varandra så kan leken bygga broar.

Det har kommit många asylsökande barn till kommunen och de 20 barnen som börjat på Mölltorpsskolan kommer i huvudsak från Syrien. Elva av eleverna går i f-klass och årskurs ett.

– Det fungerar bra, det är kul och utmanande. Eleverna börjar bli lite varma i kläderna och börjar våga fråga, säger Katrina Gustafsson som har det samordnande ansvaret för eleverna men det är inte bara elever på Mölltorpsskolan.

Elever i Undenäs

– Vi har även en grupp på närmare 20 ungdomar i Undenäs där vi hyr en lokal i Missionshuset av intresseföreningen. Där går elever mellan 13 och 19 år eftersom det inte finns plats på Carl Johansskolan. Målsättningen över tid är att de ska gå över till Carl Johansskolan för det är en vinst att de får träffa svenska ungdomar, säger rektor Ulf Ahndersson.

Förutom Katrina jobbar även Jonna Holmberg och Johan Åkerstedt med de nyanlända barnen och Johan är även i Undenäs tillsammans med Britt-Marie Palmquist.

Främst svenska

– Hej, jag heter Ali. Vad heter du?

Inledningsvis är det främst svenska på schemat för språket är nyckeln och senare utökas undervisningen med samhällskunskap och matte. Teckenspråk kan vara en hjälp för att förstå varandra men man har även hjälp av översättningsprogram och ett par av eleverna förstår engelska. Framöver ska de även få handledning på deras hemspråk.

Skolan har genomfört en djupintervju med föräldrarna för att få veta vad barnen har för studiebakgrund och nästa steg är att kartlägga vilken språklig och matematisk förmåga eleverna har.

– Utifrån det ska de sedan placeras i en klass efter ålder och kunskapsnivå även om alla elever redan har en preliminär hemklass, säger Ulf Ahndersson.

Leker tillsammans

De övriga eleverna på skolan har sedan tidigare fått information och kunskaper om bland annat Syrien och det krig som pågår där . Integrationen är viktig och på Mölltorpsskolan har man samlad fritids med aktiviteter efter att skolan slutat och fram till skolbussarna går hem där alla elever träffas. Även under rasterna umgås eleverna och åker både pulka och skridskor tillsammans. Även om man inte alltid förstår varandra så kan leken bygga broar.

  • Anneli Malm