26 jan 2016 06:00

26 jan 2016 06:00

Drop-in blir tidsbokning

NÄRHÄLSAN: Förändring gemomförs vid månadsskiftet

För att öka patientsäkerheten tas mottagningen med drop-in bort och ersätts med bokade akuttider.

I dagsläget har Närhälsan en öppen infektionsmottagning med drop-in på eftermiddagen. Dit patienter kan komma med åkommor som feber, smärta eller infektioner och där väntetiden kan bli lång om många kommer samtidigt.

”En osäkerhet”

– Vi ser att patienterna inte kommer till rätta, det kan bli en lång väntan och de får en snabbedömning. Det är också en osäkerhet för patienterna att sitta och vänta, att inte veta vad som händer eller hur lång tid det tar, säger Beate Poetzsch som är vårdcentralschef på Närhälsan i Karlsborg och Götene.

Bokade tider

Den 1 februari tas drop-in bort. Mottagningen för akuta besök kommer att vara kvar men tiderna ska bokas via telefon.

– Vi tror att det blir bättre om man ringer till oss och får en bedömning av en sjuksköterska i telefon, för att få rätt råd, bokning och hjälp till rätt yrkeskategori. Triagering är ett begrepp inom vården som handlar om att hitta rätt specialist för det problem patienterna söker för, att ge rätt vård på rätt sätt. Har man ont i ryggen kanske den bästa hjälpen finns hos sjukgymnasten eller att träffa en kurator om man är orolig och för vissa saker kan det vara en specialistsjuksköterska som man ska träffa. Vi är också fler invånare i Karlsborg och alla talar inte svenska och då är det viktigt att vi har en tolk tillgänglig när de kommer.

Utökat bemanningen

På Närhälsan har man utökat bemanningen med en distriktssköterska och en undersköterska. Det kommer att finnas en akutsjuksköterska tillgänglig som kan hjälpa till och göra bedömningar på plats och de ökar även bemanningen i telefonen för att minska väntetiden.

– Vi kommer också att ha en annan bemanning under akutmottagningen med fler läkare och ett team som tar hand om respektive patient, som att en undersköterska tar EKG om det behövs. Det för att ingen ska behöva vänta i onödan. Vi ökar tillgängligheten och patientsäkerheten och det kommer att bli bättre för patienten.

I dagsläget har Närhälsan en öppen infektionsmottagning med drop-in på eftermiddagen. Dit patienter kan komma med åkommor som feber, smärta eller infektioner och där väntetiden kan bli lång om många kommer samtidigt.

”En osäkerhet”

– Vi ser att patienterna inte kommer till rätta, det kan bli en lång väntan och de får en snabbedömning. Det är också en osäkerhet för patienterna att sitta och vänta, att inte veta vad som händer eller hur lång tid det tar, säger Beate Poetzsch som är vårdcentralschef på Närhälsan i Karlsborg och Götene.

Bokade tider

Den 1 februari tas drop-in bort. Mottagningen för akuta besök kommer att vara kvar men tiderna ska bokas via telefon.

– Vi tror att det blir bättre om man ringer till oss och får en bedömning av en sjuksköterska i telefon, för att få rätt råd, bokning och hjälp till rätt yrkeskategori. Triagering är ett begrepp inom vården som handlar om att hitta rätt specialist för det problem patienterna söker för, att ge rätt vård på rätt sätt. Har man ont i ryggen kanske den bästa hjälpen finns hos sjukgymnasten eller att träffa en kurator om man är orolig och för vissa saker kan det vara en specialistsjuksköterska som man ska träffa. Vi är också fler invånare i Karlsborg och alla talar inte svenska och då är det viktigt att vi har en tolk tillgänglig när de kommer.

Utökat bemanningen

På Närhälsan har man utökat bemanningen med en distriktssköterska och en undersköterska. Det kommer att finnas en akutsjuksköterska tillgänglig som kan hjälpa till och göra bedömningar på plats och de ökar även bemanningen i telefonen för att minska väntetiden.

– Vi kommer också att ha en annan bemanning under akutmottagningen med fler läkare och ett team som tar hand om respektive patient, som att en undersköterska tar EKG om det behövs. Det för att ingen ska behöva vänta i onödan. Vi ökar tillgängligheten och patientsäkerheten och det kommer att bli bättre för patienten.

  • Anneli Malm