26 jan 2016 13:14

26 jan 2016 13:14

IT i skolan

MOTION

Sverigedemokraterna vill ha en heltäckande IT-strategi för kommunen som även inbegriper skolan. Det anser de i en ny motion.

SD menar att undersökningar har visat att tillgången av IT-utrustning är hög i de svenska skolorna men att användningen av hjälpmedlen inte har ökat så mycket i undervisningen vilket kan påverka Sveriges konkurrenskraft.

De vill att kommunen utreder förutsättningarna och tillgången av IT-utrustningen i skolan samt även kostnaderna och möjligheten för en fortsatt digitalisering av skolan.

De vill även att det undersöks i vilken grad som den befintliga IT-utrustningen och system används i den dagliga undervisningen, om det finns befintliga projekt som man kan dra erfarenheter av vid en digitalisering och att kommunen ser över den organisation som i dag förvaltar och lämnar support på skolans IT-utrustning.

SD menar att undersökningar har visat att tillgången av IT-utrustning är hög i de svenska skolorna men att användningen av hjälpmedlen inte har ökat så mycket i undervisningen vilket kan påverka Sveriges konkurrenskraft.

De vill att kommunen utreder förutsättningarna och tillgången av IT-utrustningen i skolan samt även kostnaderna och möjligheten för en fortsatt digitalisering av skolan.

De vill även att det undersöks i vilken grad som den befintliga IT-utrustningen och system används i den dagliga undervisningen, om det finns befintliga projekt som man kan dra erfarenheter av vid en digitalisering och att kommunen ser över den organisation som i dag förvaltar och lämnar support på skolans IT-utrustning.