27 jan 2016 17:29

27 jan 2016 17:29

Utveckla mötena framöver

KOMMUNSTYRELSEN: Öppet möte

Två intresserade tog möjligheten att lyssna under kommunstyrelsens första öppna möte för allmänheten.

– Det var två mer än jag vågade hoppas på. Öppna möten är något vi ha motionerat om många gånger men inte fått igenom så det är kul att vi nu är i gång, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S)

Det finns planer på att förändra mötena framöver för att locka fler intresserade.

En frågestund

– Vi kommer att utveckla det och ge en möjlighet till att vara mer aktiv under mötena, eventuellt att ha en frågestund eller yttranderätt men vi ger det här några gånger först. I dag blev det formellt, normalt brukar det vara längre diskussioner men kommunstyrelsen är ett beslutsorgan och debatten förs i kommunfullmäktige.

Lindroth inledde eftermiddagens möte med ett kortare sammandrag om de informationspunkterna som ledamöter tagit del av under förmiddagsmötet som inte var öppet för allmänheten.

– Anledningen är att det är information som måste hållas inom kommunstyrelsen.

– Det var två mer än jag vågade hoppas på. Öppna möten är något vi ha motionerat om många gånger men inte fått igenom så det är kul att vi nu är i gång, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S)

Det finns planer på att förändra mötena framöver för att locka fler intresserade.

En frågestund

– Vi kommer att utveckla det och ge en möjlighet till att vara mer aktiv under mötena, eventuellt att ha en frågestund eller yttranderätt men vi ger det här några gånger först. I dag blev det formellt, normalt brukar det vara längre diskussioner men kommunstyrelsen är ett beslutsorgan och debatten förs i kommunfullmäktige.

Lindroth inledde eftermiddagens möte med ett kortare sammandrag om de informationspunkterna som ledamöter tagit del av under förmiddagsmötet som inte var öppet för allmänheten.

– Anledningen är att det är information som måste hållas inom kommunstyrelsen.

  • Anneli Malm