28 jan 2016 06:00

28 jan 2016 06:00

Ja till Auschwitz-resa

KOMMUNSTYRELSEN: Två åhörare på första öppna sammanträdet

Under det första öppna mötet sa kommunstyrelsen sa ja till en studieresa till Auschwitz, det efter ett äskande från barn- och utbildningsnämnden.

Treklövern har lagt en motion om att alla elever i årskurs nio ska få åka till Auschwitz. Ett sätt att öka kunskapen om förintelsen och skapa förutsättningar för att arbeta med värdegrundsfrågor och mänskliga rättigheter. Motionen har fått positivt gensvar av barn- och utbildningsnämnden, bun, om den betalas via centrala medel men den har ännu inte behandlats av kommunstyrelsen.

Därför har nu bun äskat 200 000 kronor från kommunstyrelsens förfogandeanslag till en resa under våren. Eleverna ska resa i förintelsens spår, besöka gettot i Krakow och koncentrationslägret i Auschwitz. 36 elever har anmält sitt intresse.

Runt hälften

– Det jag är fundersam över är att det bara är hälften av eleverna som åker med, alla borde åka. I Hjo är det obligatoriskt, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Tanken är att det ska bli en återkommande resa för eleverna i årskurs nio men innan bun beslutar om fler resor vill de att vårens resa utvärderas. Kommunen har gått över till komponentavskrivningar för fastigheter vilket innebär att bun får ett tillskott på drygt 300 000 kronor genom sänkta hyror, de skulle eventuellt kunna bekosta en resa för nästa nior under hösten.

Två åhörare

Två åhörare tog tillfället i akt att närvara under kommunstyrelsens första öppna möte, en av dem var Sven-Erik Ferm.

– Jag är ersättare i kultur- och fritidsnämnden för Centerpartiet och har gått på kommunfullmäktiges möten men det är första gången som jag är på ett styrelsemöte. Jag hade väntat mig mer diskussioner, det var lite lamt tycker jag. Men det är väldigt positivt att de öppnar för allmänheten även om jag tycker att allmänheten borde visa ett större intresse.

Treklövern har lagt en motion om att alla elever i årskurs nio ska få åka till Auschwitz. Ett sätt att öka kunskapen om förintelsen och skapa förutsättningar för att arbeta med värdegrundsfrågor och mänskliga rättigheter. Motionen har fått positivt gensvar av barn- och utbildningsnämnden, bun, om den betalas via centrala medel men den har ännu inte behandlats av kommunstyrelsen.

Därför har nu bun äskat 200 000 kronor från kommunstyrelsens förfogandeanslag till en resa under våren. Eleverna ska resa i förintelsens spår, besöka gettot i Krakow och koncentrationslägret i Auschwitz. 36 elever har anmält sitt intresse.

Runt hälften

– Det jag är fundersam över är att det bara är hälften av eleverna som åker med, alla borde åka. I Hjo är det obligatoriskt, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Tanken är att det ska bli en återkommande resa för eleverna i årskurs nio men innan bun beslutar om fler resor vill de att vårens resa utvärderas. Kommunen har gått över till komponentavskrivningar för fastigheter vilket innebär att bun får ett tillskott på drygt 300 000 kronor genom sänkta hyror, de skulle eventuellt kunna bekosta en resa för nästa nior under hösten.

Två åhörare

Två åhörare tog tillfället i akt att närvara under kommunstyrelsens första öppna möte, en av dem var Sven-Erik Ferm.

– Jag är ersättare i kultur- och fritidsnämnden för Centerpartiet och har gått på kommunfullmäktiges möten men det är första gången som jag är på ett styrelsemöte. Jag hade väntat mig mer diskussioner, det var lite lamt tycker jag. Men det är väldigt positivt att de öppnar för allmänheten även om jag tycker att allmänheten borde visa ett större intresse.

  • Anneli Malm