29 jan 2016 16:52

29 jan 2016 16:52

Avgifterna höjs för bad och träning på Moliden

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN: Kostnadsökning

Avgifterna på Moliden höjs från och med 1 juni i år. Badavgiften ökar med fem kronor.

– Vi tycker att det är en skälig höjning. Vi har inte höjt avgifterna på länge och jämfört med grannkommunerna ligger vi fortfarande lågt, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Stig Carlsson (S).

Avgiften för ett bad för vuxna höjs från 40 till 45 kronor och för barn från fem till tio kronor. Andra exempel är att ett tio-kort i badet för vuxna höjs med 40 kronor till 400 kronor och att spinna tio gånger kostar efter höjningen 540 kronor, en ökning med 45 kronor.

Orsaken till höjningen är årliga underhåll och renoveringar samt ökade generella kostnader och löneökningar. Höjningen ger en beräknad intäktsökning med 96 000 kronor per år.

– Vi måste få budgeten att gå ihop och det handlar om att skära ned på personalen eller försöka öka intäkterna och vi jobbar med alla bitarna.

– Vi tycker att det är en skälig höjning. Vi har inte höjt avgifterna på länge och jämfört med grannkommunerna ligger vi fortfarande lågt, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Stig Carlsson (S).

Avgiften för ett bad för vuxna höjs från 40 till 45 kronor och för barn från fem till tio kronor. Andra exempel är att ett tio-kort i badet för vuxna höjs med 40 kronor till 400 kronor och att spinna tio gånger kostar efter höjningen 540 kronor, en ökning med 45 kronor.

Orsaken till höjningen är årliga underhåll och renoveringar samt ökade generella kostnader och löneökningar. Höjningen ger en beräknad intäktsökning med 96 000 kronor per år.

– Vi måste få budgeten att gå ihop och det handlar om att skära ned på personalen eller försöka öka intäkterna och vi jobbar med alla bitarna.

  • Anneli Malm