29 jan 2016 06:00

29 jan 2016 06:00

En aktiv fritid för alla

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN: Integrationsinsatser

Kultur och fritid har tagit fram en rad aktiviteter som de vill genomföra för att underlätta integrationen.

– Det är ett åtgärdspaket med många bra grejer som kommer ifrån vår personal och det här tror vi mycket på. Det handlar bland annat om ett högre nyttjande av Moliden och att stärka föreningar som engagerar sig i de nyanlända, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Stig Carlsson (S).

Tillfälligt statsbidrag

Tanken är att satsningen ska finansieras med en del av det tillfälliga statsbidraget på 19,4 miljoner kronor som kommunen fått. Det handlar om en hel del aktiviteter och åtgärder som kan bidra till en bra integration och som också kommer övriga kommuninvånare till del.

Öka spontanidrott

Det finns bland annat planer på att anställa en jourvaktmästare som kan vara behjälplig när Moliden normalt är stängd och ha en öppen idrottshall på lördagar för spontanidrott eller prova på aktiviteter. Dit ska det köpas in sportredskap, badkläder och skor till utlåning samt att sätta upp skyltar med regler och information på flera språk. Det finns även tankar på att upprätta en fritidsbank som lånar ut diverse fritidsredskap som skidor, pulkor och fiskeredskap.

Kulturella inslag

En öppen gård på Kabyssen en kväll i veckan är ett annat förslag för att öka tillgängligheten för fler. Att köpa in musikinstrument för att locka spelsugna ungdomar och att anordna dagkollo på sommaren med aktiviteter som pyssel, musik, teater och utflykter är andra idéer.

De vill även rusta aktivitetsytor för spontanidrott både i Undenäs och i tätorten och språkoberoende aktiviteter på biblioteket bland annat.

Införa skjutsar

Tanken är också att det ska anordnas skjutsar från de olika kommundelarna för att alla ska kunna ta del av aktiviteterna.

– Det här är en satsning från kultur och fritid som samtidigt ska minska trycket för socialförvaltningen och skolan som har det tufft. De anställningar som planeras är tillfälliga tjänster, säger Stig Carlsson.

Kostnaden för aktiviteter, personal och inköp beräknas till omkring 2 miljoner kronor.

Redovisa pengar

Det tillfälliga statsbidraget som kommunen fått för sitt mottagande av flyktingar uppgick till 19,4 miljoner kronor. Minst en trettondel av de pengarna måste bokföras på 2015 vilket innebär 17,9 miljoner kronor för 2016.

– Samtliga äskande ska kanaliseras via integrationssamordnaren. Pengarna ska redovisas men även vilka effekter det fick och om det blev som det var tänkt. Vi kommer ha björnkoll på de här pengarna, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Till mars

Innan pengarna är tillgängliga ska kommunfullmäktige den 29 februari fatta beslut om att de förs till kommunstyrelsens förfogandeanslag. Därefter ska kommunstyrelsens arbetsutskott ta fram ett förslag på delegation till kommunchefen som kommunstyrelsen sedan ska besluta om i mitten av mars.

– Inga pengar är gripbara förrän de besluten är tagna, säger Lindroth och tillägger:

– Vi har fått in många kreativa idéer och det har redan äskats 3 miljoner kronor. Det är många bra grejer och vissa är otroligt bra som gynnar alla i Karlsborg.

– Det är ett åtgärdspaket med många bra grejer som kommer ifrån vår personal och det här tror vi mycket på. Det handlar bland annat om ett högre nyttjande av Moliden och att stärka föreningar som engagerar sig i de nyanlända, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Stig Carlsson (S).

Tillfälligt statsbidrag

Tanken är att satsningen ska finansieras med en del av det tillfälliga statsbidraget på 19,4 miljoner kronor som kommunen fått. Det handlar om en hel del aktiviteter och åtgärder som kan bidra till en bra integration och som också kommer övriga kommuninvånare till del.

Öka spontanidrott

Det finns bland annat planer på att anställa en jourvaktmästare som kan vara behjälplig när Moliden normalt är stängd och ha en öppen idrottshall på lördagar för spontanidrott eller prova på aktiviteter. Dit ska det köpas in sportredskap, badkläder och skor till utlåning samt att sätta upp skyltar med regler och information på flera språk. Det finns även tankar på att upprätta en fritidsbank som lånar ut diverse fritidsredskap som skidor, pulkor och fiskeredskap.

Kulturella inslag

En öppen gård på Kabyssen en kväll i veckan är ett annat förslag för att öka tillgängligheten för fler. Att köpa in musikinstrument för att locka spelsugna ungdomar och att anordna dagkollo på sommaren med aktiviteter som pyssel, musik, teater och utflykter är andra idéer.

De vill även rusta aktivitetsytor för spontanidrott både i Undenäs och i tätorten och språkoberoende aktiviteter på biblioteket bland annat.

Införa skjutsar

Tanken är också att det ska anordnas skjutsar från de olika kommundelarna för att alla ska kunna ta del av aktiviteterna.

– Det här är en satsning från kultur och fritid som samtidigt ska minska trycket för socialförvaltningen och skolan som har det tufft. De anställningar som planeras är tillfälliga tjänster, säger Stig Carlsson.

Kostnaden för aktiviteter, personal och inköp beräknas till omkring 2 miljoner kronor.

Redovisa pengar

Det tillfälliga statsbidraget som kommunen fått för sitt mottagande av flyktingar uppgick till 19,4 miljoner kronor. Minst en trettondel av de pengarna måste bokföras på 2015 vilket innebär 17,9 miljoner kronor för 2016.

– Samtliga äskande ska kanaliseras via integrationssamordnaren. Pengarna ska redovisas men även vilka effekter det fick och om det blev som det var tänkt. Vi kommer ha björnkoll på de här pengarna, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Till mars

Innan pengarna är tillgängliga ska kommunfullmäktige den 29 februari fatta beslut om att de förs till kommunstyrelsens förfogandeanslag. Därefter ska kommunstyrelsens arbetsutskott ta fram ett förslag på delegation till kommunchefen som kommunstyrelsen sedan ska besluta om i mitten av mars.

– Inga pengar är gripbara förrän de besluten är tagna, säger Lindroth och tillägger:

– Vi har fått in många kreativa idéer och det har redan äskats 3 miljoner kronor. Det är många bra grejer och vissa är otroligt bra som gynnar alla i Karlsborg.

  • Anneli Malm