01 feb 2016 15:53

01 feb 2016 15:53

Upprustning av strand

KOMMUNSTYRELSEN: Treklövern och SD reserverade sig mot beslut

Treklövern vill att stranden mellan Strandgården och den tidigare polisstationen rustas upp.

Det handlar om en motion från Liberalerna där de vill att sandstranden utmed Bottensjön tas fram igen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag var att motionen avslås med motiveringen att det redan finns badmöjligheter på många platser i Karlsborgs tätort. Att varje ny sträcka strand som iordningställs och klassas som badstrand innebär mer skötsel och därmed ökade kostnader samt ställer andra krav på säkerhet.

Inte offentlig badplats

– Det handlar inte om att inrätta en ny offentlig badplats utan om en uppsnyggning av stranden, säger Kjell Sjölund (C) och tillägger:

– Uppsnyggningen skulle kunna vara ett lämpligt jobb för Arbetsmarknadsenheten. Det handlar om att snygga till och ta bort buskar så att det går att bada. Det behöver inte kräva stora medel eller insatser, menade Sjölund.

Till votering

Frågan gick till votering under kommunstyrelsens möte där förslaget om att avslå motionen fick flest röster. Både Treklövern och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Frågan avgörs av kommunfullmäktige den 29 februari.

Det handlar om en motion från Liberalerna där de vill att sandstranden utmed Bottensjön tas fram igen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag var att motionen avslås med motiveringen att det redan finns badmöjligheter på många platser i Karlsborgs tätort. Att varje ny sträcka strand som iordningställs och klassas som badstrand innebär mer skötsel och därmed ökade kostnader samt ställer andra krav på säkerhet.

Inte offentlig badplats

– Det handlar inte om att inrätta en ny offentlig badplats utan om en uppsnyggning av stranden, säger Kjell Sjölund (C) och tillägger:

– Uppsnyggningen skulle kunna vara ett lämpligt jobb för Arbetsmarknadsenheten. Det handlar om att snygga till och ta bort buskar så att det går att bada. Det behöver inte kräva stora medel eller insatser, menade Sjölund.

Till votering

Frågan gick till votering under kommunstyrelsens möte där förslaget om att avslå motionen fick flest röster. Både Treklövern och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Frågan avgörs av kommunfullmäktige den 29 februari.

  • Anneli Malm