02 feb 2016 06:00

02 feb 2016 06:00

Ex Corde öppnar upp

INTEGRATION: Förening som ska stötta de nyanlända

Efter en lång tid av förberedelser har Ex Corde bildat förening och officiellt invigt sina lokaler på Strandvägen 8. I lördags var det öppet hus.

Ex Corde, som man kallar föreningen, betyder ”från hjärtat” och har sitt ursprung i alla de frivilliga krafter som ställde upp och hjälpte till när de allra första asylsökande anlände till Hotell Wettern hösten 2013. Verksamheten har därefter intagit en mer organiserad form, vilket nu resulterat i en förening. En interimstyrelse verkar fram till det första årsmötet som hålls i april.

– Det blir lättare för oss att till exempel söka olika former av bidrag för vår verksamhet när vi är en förening, säger Marina Spetz, en av alla delaktiga.

Hon berättar att man nu har ett 30-tal medlemmar i Ex Corde. Kyrkorna, Rädda Barnen, Röda Korset, Studieförbundet Vuxenskolan och Asylgruppen i Undenäs är också engagerade. Maud Ivehorn från Vuxenskolan är lite av ”spindeln i nätet” i verksamheten, hon kommer att flytta sitt kontor till Ex Cordes lokaler.

Öppet hus

I lördags var det som sagt öppet hus och officiell invigning. Ett 50-tal besökare dök upp, både asylsökande och kommuninvånare. Det var sedvanlig bandklippning, information, det bjöds på förtäring och besökarna visades runt.

– Vi kommer bland annat att ha studier i svenska och samhällsorientering samt läxläsning. Under tiden de vuxna studerar kan barnen hålla till i lekrummet med en, eventuellt två ledare, berättar Marina.

Hon säger vidare att man är intresserad av att komma i kontakt med personer som kan tänka sig att vara faddrar för de nyanlända.

– Det finns några redan, men fler önskas.

Att ha någon att bara få prata med, kan vara nog så viktigt. I Karlsborgs kommun finns i dag närmare 600 asylsökande. Enligt uppgift kommer det också att öppnas nya boenden på Källebacken i Undenäs.

Ex Corde, som man kallar föreningen, betyder ”från hjärtat” och har sitt ursprung i alla de frivilliga krafter som ställde upp och hjälpte till när de allra första asylsökande anlände till Hotell Wettern hösten 2013. Verksamheten har därefter intagit en mer organiserad form, vilket nu resulterat i en förening. En interimstyrelse verkar fram till det första årsmötet som hålls i april.

– Det blir lättare för oss att till exempel söka olika former av bidrag för vår verksamhet när vi är en förening, säger Marina Spetz, en av alla delaktiga.

Hon berättar att man nu har ett 30-tal medlemmar i Ex Corde. Kyrkorna, Rädda Barnen, Röda Korset, Studieförbundet Vuxenskolan och Asylgruppen i Undenäs är också engagerade. Maud Ivehorn från Vuxenskolan är lite av ”spindeln i nätet” i verksamheten, hon kommer att flytta sitt kontor till Ex Cordes lokaler.

Öppet hus

I lördags var det som sagt öppet hus och officiell invigning. Ett 50-tal besökare dök upp, både asylsökande och kommuninvånare. Det var sedvanlig bandklippning, information, det bjöds på förtäring och besökarna visades runt.

– Vi kommer bland annat att ha studier i svenska och samhällsorientering samt läxläsning. Under tiden de vuxna studerar kan barnen hålla till i lekrummet med en, eventuellt två ledare, berättar Marina.

Hon säger vidare att man är intresserad av att komma i kontakt med personer som kan tänka sig att vara faddrar för de nyanlända.

– Det finns några redan, men fler önskas.

Att ha någon att bara få prata med, kan vara nog så viktigt. I Karlsborgs kommun finns i dag närmare 600 asylsökande. Enligt uppgift kommer det också att öppnas nya boenden på Källebacken i Undenäs.

  • Inger Andersson-Hultin