03 feb 2016 06:00

03 feb 2016 06:00

Öltappens damm grävs ut och rensas

KOMMUNEN: Rustning av vattenspegel

Dammen vid Öltappen rustas nu inför vår- och sommarsäsongen. Den ska återigen få en vacker vattenspegel.

Dammen har blivit igenväxt genom åren.

Ett lager på cirka 35 centimeter slam och växtlighet runt hela dammen har grävts ut och transporterats bort. Det efter att vattnet har pumpats ut och vattenledningen under vägen mot Vättern har stängts av.

– Vi har sparat en vassrugg där vi har lagt en duk runt för att begränsa vassen så den inte sprider sig. Man behöver spara lite eftersom fåglarna gärna håller till där, säger Kent Gustavsson och Kjell Lager från Jan Lundblad AB som fått uppdraget av kommunen.

Dammen som är från 1990-talet har aldrig rensats ut ordentligt sedan den byggdes.

Rensat manuellt

– Vi har tidigare rensat den manuellt med vadarstövlar på men inte gjort en ordentlig genomgång och det var läge att göra det nu under tjälperioden. Det blir ett sedimentskikt när växter multnar i ett stillastående vatten, säger chefen för gata/ parkenheten Arvid Lindner och tillägger:

– Tanken är att dammen ska vara en stor vattenspegel med lite växter som bryter av.

Det sista som görs är att lägga tillbaks stenar runt kanten där grävningen utförts och fylla på vattnet. Till våren ska även delar av gräskanten återställas.

Dammen har blivit igenväxt genom åren.

Ett lager på cirka 35 centimeter slam och växtlighet runt hela dammen har grävts ut och transporterats bort. Det efter att vattnet har pumpats ut och vattenledningen under vägen mot Vättern har stängts av.

– Vi har sparat en vassrugg där vi har lagt en duk runt för att begränsa vassen så den inte sprider sig. Man behöver spara lite eftersom fåglarna gärna håller till där, säger Kent Gustavsson och Kjell Lager från Jan Lundblad AB som fått uppdraget av kommunen.

Dammen som är från 1990-talet har aldrig rensats ut ordentligt sedan den byggdes.

Rensat manuellt

– Vi har tidigare rensat den manuellt med vadarstövlar på men inte gjort en ordentlig genomgång och det var läge att göra det nu under tjälperioden. Det blir ett sedimentskikt när växter multnar i ett stillastående vatten, säger chefen för gata/ parkenheten Arvid Lindner och tillägger:

– Tanken är att dammen ska vara en stor vattenspegel med lite växter som bryter av.

Det sista som görs är att lägga tillbaks stenar runt kanten där grävningen utförts och fylla på vattnet. Till våren ska även delar av gräskanten återställas.

  • Anneli Malm