03 feb 2016 16:00

03 feb 2016 16:00

Svanvik

OLYCKSDRABBAD KORSNING

Så har det hänt igen att en personbil korsat 49-an utan att kunna stanna.

Varje vinter finns risken då snö och is gör korsningen hal och någon eller några får en extra åktur ut i terrängen. Även denna gång ser det ut som alla hade änglavakt och inget möte skedde på 49-an. Ett tips är att ta det extra försiktigt i korsningen vid ishalka och vinterväglag. Förhoppningsvis kommer fordonet att hämtas inom kort, då det inte är någon direkt prydnad för miljön och naturen vid Svanvikskorset.

Varje vinter finns risken då snö och is gör korsningen hal och någon eller några får en extra åktur ut i terrängen. Även denna gång ser det ut som alla hade änglavakt och inget möte skedde på 49-an. Ett tips är att ta det extra försiktigt i korsningen vid ishalka och vinterväglag. Förhoppningsvis kommer fordonet att hämtas inom kort, då det inte är någon direkt prydnad för miljön och naturen vid Svanvikskorset.