04 feb 2016 14:10

04 feb 2016 14:10

Vill sparka soldat

FÖRSVARET: Saknar förtroende

Chefen för K 3 vill avskeda en soldat. Det efter att soldaten ska ha ljugit under säkerhetsprövningsintervjun.

Regementschefen har gjort en hemställan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd om att skilja soldaten från sin anställning eftersom hen inte kan placeras i en säkerhetsklassad befattning.

Soldaten har blivit dömd för ringa narkotikabrott och ska ha ljugit under säkerhetssamtalet på frågan om hen blivit lagförd för något brott och även förnekat att hen någon gång brukat narkotika.

På grund av detta anses inte soldaten pålitligt och förtroende saknas. Eftersom alla befattningar inom Försvarsmakten är säkerhetsklassade anses det inte finnas något jobb för soldaten.

Regementschefen har gjort en hemställan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd om att skilja soldaten från sin anställning eftersom hen inte kan placeras i en säkerhetsklassad befattning.

Soldaten har blivit dömd för ringa narkotikabrott och ska ha ljugit under säkerhetssamtalet på frågan om hen blivit lagförd för något brott och även förnekat att hen någon gång brukat narkotika.

På grund av detta anses inte soldaten pålitligt och förtroende saknas. Eftersom alla befattningar inom Försvarsmakten är säkerhetsklassade anses det inte finnas något jobb för soldaten.

  • Anneli Malm