05 feb 2016 06:00

05 feb 2016 06:00

Klara riktlinjer för staket

BYGGNADSNÄMNDEN: Staket, plank och murar

Nu finns det klara riktlinjer för vilka staket och murar som kräver bygglov och vilka som inte behöver det.

Enligt plan- och bygglagen kan det krävas bygglov för att sätta upp staket, plank och murar men lagen beskriver inte exakt vad som räknas som vad.

Byggnadsnämnden har därför slagit fast riktlinjer för vad som räknas som staket och vad som är bygglovspliktigt.

”Inte tydligt”

– Det har funnits regler tidigare men det har inte varit klart och tydligt. Därför har vi nu tagit fram riktlinjer och vägledning för det, säger byggnadsnämndens ordförande Ronny Siderud (S) och tillägger:

– Det kan vara ett problem om man bygger något i tron att det är på ett visst sätt. Med riktlinjerna slipper vi det och man behöver inte få påpekande efteråt.

Staket eller plank

För ett staket krävs inget bygglov men för att klassas som staket får inhägnaden vara högst 1,20 meter och med en maxhöjd på 0,80 meter i gatukorsningar och utfarter. Staketen kan vara i trä eller smide med valfri genomsiktlighet.

Klassas inhägnaden som ett plank krävs bygglov och då handlar det om en inhägnad som är högre än 1,20 meter oavsett genomsiktligheten.

Bygglov krävs för att bygga en mur av natursten eller betong över 0,5 meter. Är det däremot en stödmur som tar upp nivåskillnaden i marken och är lägre än en halvmeter behövs inget bygglov.

Info på hemsidan

I de nya riktlinjerna finns även regler för spaljéer, vindskydd och hur häckar får vara. Till exempel får inte häckens höjd vara högre än 0,80 meter vid gatukorsningar och utfarter.

– De nya riktlinjerna finns på kommunens hemsida och är man tveksam eller om det är något man inte förstår kan man kontakta byggenheten så löser de det, säger Ronny Siderud.

Enligt plan- och bygglagen kan det krävas bygglov för att sätta upp staket, plank och murar men lagen beskriver inte exakt vad som räknas som vad.

Byggnadsnämnden har därför slagit fast riktlinjer för vad som räknas som staket och vad som är bygglovspliktigt.

”Inte tydligt”

– Det har funnits regler tidigare men det har inte varit klart och tydligt. Därför har vi nu tagit fram riktlinjer och vägledning för det, säger byggnadsnämndens ordförande Ronny Siderud (S) och tillägger:

– Det kan vara ett problem om man bygger något i tron att det är på ett visst sätt. Med riktlinjerna slipper vi det och man behöver inte få påpekande efteråt.

Staket eller plank

För ett staket krävs inget bygglov men för att klassas som staket får inhägnaden vara högst 1,20 meter och med en maxhöjd på 0,80 meter i gatukorsningar och utfarter. Staketen kan vara i trä eller smide med valfri genomsiktlighet.

Klassas inhägnaden som ett plank krävs bygglov och då handlar det om en inhägnad som är högre än 1,20 meter oavsett genomsiktligheten.

Bygglov krävs för att bygga en mur av natursten eller betong över 0,5 meter. Är det däremot en stödmur som tar upp nivåskillnaden i marken och är lägre än en halvmeter behövs inget bygglov.

Info på hemsidan

I de nya riktlinjerna finns även regler för spaljéer, vindskydd och hur häckar får vara. Till exempel får inte häckens höjd vara högre än 0,80 meter vid gatukorsningar och utfarter.

– De nya riktlinjerna finns på kommunens hemsida och är man tveksam eller om det är något man inte förstår kan man kontakta byggenheten så löser de det, säger Ronny Siderud.

  • Anneli Malm