06 feb 2016 23:14

06 feb 2016 23:14

Bildföreläsning om vårt ursprung

FORSVIK: Vårt ursprung

Vad är vetenskap och vad är tro var ämnet för Mats Moléns intressanta föreläsning i Forsviks missionskyrka under lördagskvällen

Mats Molén inledde sin föreläsning med en personlig berättelse om hur han under sin studietid började fundera över detta med vetenskap och tro. Av någon anledning fick han inte detta med Darwins lära om jordens ursprung och historia att stämma, där uppkomst av människor, växter och djur har en speciell förklaring.

Studier under 30 år

Nu har det gått många år sedan den tiden med mycket möda för att fundera och forska i detta ämne. Eftersom han har en personlig kristen tro fick bibeln med skapelseberättelse finnas med som en motpol i forskningen. Att dessutom Darwins lära finns med som grund i det svenska skol och studiesamhället, fick honom att lägga ner extra möda för att söka sanningen i kombinationen tro och vetenskap.

Adam och Eva

– Var Adam och Eva de första människorna på jorden och har syndafloden verkligen funnits i verkligheten, var några av Mats frågor, som han svarade på med många illustrationer och förklaringar. Den nya DNA tekniken inom släktforskningen gav honom rätt i att alla människor är släkt med varandra, mycket intressant när så mycket handlar om apor och annat utanför bibels ram.

Dinosaurier och Noas Ark

– Nog har det funnits dinosaurier under en tid på jorden, det finns till och med en liten variant kvar på södra halvklotet, sade Mats.

Till och med i Jobs bok i Bibeln finns de med och syndafloden med Noas Ark är det sant. Det var spännande frågor bland många andra som pekade på att bibeln har rätt i sin beskrivning enligt Mats.

Mats Molén inledde sin föreläsning med en personlig berättelse om hur han under sin studietid började fundera över detta med vetenskap och tro. Av någon anledning fick han inte detta med Darwins lära om jordens ursprung och historia att stämma, där uppkomst av människor, växter och djur har en speciell förklaring.

Studier under 30 år

Nu har det gått många år sedan den tiden med mycket möda för att fundera och forska i detta ämne. Eftersom han har en personlig kristen tro fick bibeln med skapelseberättelse finnas med som en motpol i forskningen. Att dessutom Darwins lära finns med som grund i det svenska skol och studiesamhället, fick honom att lägga ner extra möda för att söka sanningen i kombinationen tro och vetenskap.

Adam och Eva

– Var Adam och Eva de första människorna på jorden och har syndafloden verkligen funnits i verkligheten, var några av Mats frågor, som han svarade på med många illustrationer och förklaringar. Den nya DNA tekniken inom släktforskningen gav honom rätt i att alla människor är släkt med varandra, mycket intressant när så mycket handlar om apor och annat utanför bibels ram.

Dinosaurier och Noas Ark

– Nog har det funnits dinosaurier under en tid på jorden, det finns till och med en liten variant kvar på södra halvklotet, sade Mats.

Till och med i Jobs bok i Bibeln finns de med och syndafloden med Noas Ark är det sant. Det var spännande frågor bland många andra som pekade på att bibeln har rätt i sin beskrivning enligt Mats.

  • Lennart Strömberg