06 feb 2016 06:00

06 feb 2016 06:00

Ja till gratis halkskydd

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT: 13 motioner på bordet

En rad motioner behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott. Gratis halkskydd för äldre fick positiv respons.

– Det är vi positiva till och det är värt att pröva. Det är även en fråga som drivits av Kommunala pensionärsrådet. Vi skickar bollen till socialnämnden som får undersöka hur det ska gå till och vilka kostnader det handlar om, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Minimera halkolyckor

Motionen om kostnadsfria halkskydd till skor för alla kommuninvånare som har fyllt 65 år kommer från Sverigedemokraterna. Det handlar om att försöka minimera halkolyckorna för äldre. De skriver i sin motion: Kostnaderna för samhället är avsevärda och varje förhindrad halkolycka innebär stora besparingar i pengar och lidande.

Båttvätt i Vättern

En annan motion från Sverigedemokraterna som kommunstyrelsens arbetsutskott biföll är en båttvätt för fritidsbåtar i Vättern.

– Det tycker jag är intressant. Kan vi göra något för att förbättra miljön i en av Sveriges största vattentäkter är det bra, säger Peter Lindroth.

SD menar i motionen att det på andra håll i Sverige pågår tester med att ersätta giftiga bottenfärger för båtar med fysisk rengöring, båttvättar, vilket ska ha visat på positiva resultat.

– Vi ska titta på om det kan genomföras och till vilken kostnad.

Enligt motionssvaret bör en eventuell etablering ske i samverkan med Göta kanalbolaget och Carlsborgs Segelsällskap.

Om Vaberget

En tredje motion som också fick bifall handlar om att förbättra guidningen och tillgängligheten på Vaberget. Även den är lagd av SD. Förslaget ska stämmas av med Statens Fastighetsverk som är förvaltare av anläggningen och med Karlsborgs Turism AB.

Många motioner

Det har lagts drygt 30 motioner under 2015 och under kommunfullmäktiges möte den 29 februari kommer 25 att vara uppe för beslut.

– Det är vi positiva till och det är värt att pröva. Det är även en fråga som drivits av Kommunala pensionärsrådet. Vi skickar bollen till socialnämnden som får undersöka hur det ska gå till och vilka kostnader det handlar om, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Minimera halkolyckor

Motionen om kostnadsfria halkskydd till skor för alla kommuninvånare som har fyllt 65 år kommer från Sverigedemokraterna. Det handlar om att försöka minimera halkolyckorna för äldre. De skriver i sin motion: Kostnaderna för samhället är avsevärda och varje förhindrad halkolycka innebär stora besparingar i pengar och lidande.

Båttvätt i Vättern

En annan motion från Sverigedemokraterna som kommunstyrelsens arbetsutskott biföll är en båttvätt för fritidsbåtar i Vättern.

– Det tycker jag är intressant. Kan vi göra något för att förbättra miljön i en av Sveriges största vattentäkter är det bra, säger Peter Lindroth.

SD menar i motionen att det på andra håll i Sverige pågår tester med att ersätta giftiga bottenfärger för båtar med fysisk rengöring, båttvättar, vilket ska ha visat på positiva resultat.

– Vi ska titta på om det kan genomföras och till vilken kostnad.

Enligt motionssvaret bör en eventuell etablering ske i samverkan med Göta kanalbolaget och Carlsborgs Segelsällskap.

Om Vaberget

En tredje motion som också fick bifall handlar om att förbättra guidningen och tillgängligheten på Vaberget. Även den är lagd av SD. Förslaget ska stämmas av med Statens Fastighetsverk som är förvaltare av anläggningen och med Karlsborgs Turism AB.

Många motioner

Det har lagts drygt 30 motioner under 2015 och under kommunfullmäktiges möte den 29 februari kommer 25 att vara uppe för beslut.

  • Anneli Malm