09 feb 2016 06:00

09 feb 2016 06:00

Sysselsättning för unga

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT: Minska ungdomsarbetslösheten

Karlsborgs kommun har tecknat en överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Syftet är att, i samverkan, minska arbetslösheten bland ungdomarna.

Arbetslösheten bland unga i kommunen har analyserats och där har de tittat på hur många unga som inte har jobb, varför de inte har det och vilka åtgärder som behövs.

– Analysen som gjordes i höstas visade att 72 unga saknade arbete eller inte studerade, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S) och tillägger:

– Målsättningen är att få ett antal unga i arbete. Det är en utmaning men samtidigt en stor chans för kommunen att ta emot ungdomar på praktik, något vi har varit dåliga på.

Praktik eller studier

Det handlar om sysselsättning för unga mellan 16 till 24 år och det kan vara hjälp till praktikplatser men även studier för de ungdomar som till exempel inte har en fullgången gymnasieutbildning.

– Det här är en långsiktig satsning mot ungdomsarbetslösheten. Arbetsförmedlingen är en jätteresurs i det här och det viktiga är att det görs utifrån våra lokala behov och lokala förutsättningar.

Huvudmålet är att minska arbetslösheten för unga arbetssökande med fyra procent under en två års period.

– Det kan se lågt ut men det är ett tufft mål att nå upp till. Det var 72 unga som saknade sysselsättning i höstas men den siffran kommer att öka och sedan har vi även de nyanlända.

”Bra initiativ”

Kommunstyrelsens arbetsutskott har ställt sig bakom det undertecknade avtalet med arbetsföremedlingen i Skövde och betonar att det är viktigt att den blir känd i alla verksamheter och att alla arbetar för att uppnå de uppsatta målen.

– Det här är ett bra initiativ som minskar det personliga lidandet och är samtidigt en besparing för kommunen.

Överenskommelsen har tagits fram av Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Arbetslösheten bland unga i kommunen har analyserats och där har de tittat på hur många unga som inte har jobb, varför de inte har det och vilka åtgärder som behövs.

– Analysen som gjordes i höstas visade att 72 unga saknade arbete eller inte studerade, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S) och tillägger:

– Målsättningen är att få ett antal unga i arbete. Det är en utmaning men samtidigt en stor chans för kommunen att ta emot ungdomar på praktik, något vi har varit dåliga på.

Praktik eller studier

Det handlar om sysselsättning för unga mellan 16 till 24 år och det kan vara hjälp till praktikplatser men även studier för de ungdomar som till exempel inte har en fullgången gymnasieutbildning.

– Det här är en långsiktig satsning mot ungdomsarbetslösheten. Arbetsförmedlingen är en jätteresurs i det här och det viktiga är att det görs utifrån våra lokala behov och lokala förutsättningar.

Huvudmålet är att minska arbetslösheten för unga arbetssökande med fyra procent under en två års period.

– Det kan se lågt ut men det är ett tufft mål att nå upp till. Det var 72 unga som saknade sysselsättning i höstas men den siffran kommer att öka och sedan har vi även de nyanlända.

”Bra initiativ”

Kommunstyrelsens arbetsutskott har ställt sig bakom det undertecknade avtalet med arbetsföremedlingen i Skövde och betonar att det är viktigt att den blir känd i alla verksamheter och att alla arbetar för att uppnå de uppsatta målen.

– Det här är ett bra initiativ som minskar det personliga lidandet och är samtidigt en besparing för kommunen.

Överenskommelsen har tagits fram av Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

  • Anneli Malm