10 feb 2016 16:17

10 feb 2016 16:17

En hyllning till västgötaskalden Jönn

FÄSTNINGSTEATERN.

Jönn i våra hjärtan är en föreställning av Claes Astin, Perra Ljungberg och Anders Granström som framförs på fästningsteatern den 13 februari.

Det är 40 år sedan västgötaskalden och konstnären John Liedholm gick ur tiden. Perra Ljungberg har tonsatt en del av hans dikter som framförs tillsammans med Anders Granström. Claes Astin läser ur Jönns diktsamlingar.

Det är 40 år sedan västgötaskalden och konstnären John Liedholm gick ur tiden. Perra Ljungberg har tonsatt en del av hans dikter som framförs tillsammans med Anders Granström. Claes Astin läser ur Jönns diktsamlingar.