10 feb 2016 16:16

10 feb 2016 16:16

Längre uppsägningstid inom barnomsorgen

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Uppsägningstiden inom barnomsorgen ska förlängas med en månad.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att uppsägningstiden inom barnomsorgen ska ökas från dagens en månad till två månader och full avgift tas ut under uppsägningstiden.

– Det är för att vi ska kunna starta tidigare med planeringen för att kunna hålla fullt i barngrupperna. Det blir stabilare och det blir lättare med planeringen, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

SKL föreskriver

Sveriges kommuner och landsting, SKL, anger i Lagens ramar kring avgifter i förskola och fritidshem att en vanlig tillämpningsföreskrift är att uppsägningstiden är tre månader men kommunen har valt att lägga sig på två månader.

Den nya uppsägningstiden ska gälla från och med 1 april i år.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att uppsägningstiden inom barnomsorgen ska ökas från dagens en månad till två månader och full avgift tas ut under uppsägningstiden.

– Det är för att vi ska kunna starta tidigare med planeringen för att kunna hålla fullt i barngrupperna. Det blir stabilare och det blir lättare med planeringen, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

SKL föreskriver

Sveriges kommuner och landsting, SKL, anger i Lagens ramar kring avgifter i förskola och fritidshem att en vanlig tillämpningsföreskrift är att uppsägningstiden är tre månader men kommunen har valt att lägga sig på två månader.

Den nya uppsägningstiden ska gälla från och med 1 april i år.

  • Anneli Malm