11 feb 2016 13:52

11 feb 2016 13:52

Många fler elever i Karlsborg

BARN- OCH UTBILDNING: Skolan

Det är ett hårt tryck på skolorna i Karlsborg med många nya elever.

– Vi kan konstatera att det nu är 200 fler elever än det var i höstas, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M) och tillägger:

– Det knakar i fogarna men vi ser ut att reda ut det även om vi inte alltid klarar tidsgränsen för eleverna. Det är brist på lärare och lokaler, man är trångbodda, men personalen jobbar på och det är tack vare dem som det fungerar.

Modulhus har under en tid planerats på Strandskolan med två nya klassrum.

– Anbud har tagits in och de ska monteras i sommar så att de är färdiga till skolstarten i höst, säger Staffan Myrsell.

– Vi kan konstatera att det nu är 200 fler elever än det var i höstas, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M) och tillägger:

– Det knakar i fogarna men vi ser ut att reda ut det även om vi inte alltid klarar tidsgränsen för eleverna. Det är brist på lärare och lokaler, man är trångbodda, men personalen jobbar på och det är tack vare dem som det fungerar.

Modulhus har under en tid planerats på Strandskolan med två nya klassrum.

– Anbud har tagits in och de ska monteras i sommar så att de är färdiga till skolstarten i höst, säger Staffan Myrsell.

  • Anneli Malm