15 feb 2016 14:44

15 feb 2016 14:44

För bättre uppväxtvillkor

KOMMUNEN: Samarbetsprojekt

Ett samarbetsprojekt har inletts för att förbättra barns uppväxtvillkor i kommunen.

Grunden till projektet är hög frånvaro från skolan och att antalet anmälningar till socialnämnden som rör barn och ungdomar har fördubblats sedan 2012. Projektet bygger även på de välfärdsnyckeltal som tagits fram i kommunens folkhälsoarbete.

Projektet har startats av barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden tillsammans med Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och är ett samarbetsprojekt runt social hållbarhet för barn och ungdomar i Karlsborgs kommun.

I tre delar

Projektet är uppdelat i tre delar. Inledningsvis ska de titta på vad som är bra och vad som behöver bli bättre då det gäller barns uppväxtvillkor i kommunen. En inventering som görs genom intervjuer med ett urval av nyckelpersoner och genom fokusgrupper med personal, chefer, elever och föräldrar.

Därefter ska se vad som behöver förbättras och utvecklas utifrån vad som framkommit av inventeringen.

Slutligen ska en genomförandeplan tas fram.

Grunden till projektet är hög frånvaro från skolan och att antalet anmälningar till socialnämnden som rör barn och ungdomar har fördubblats sedan 2012. Projektet bygger även på de välfärdsnyckeltal som tagits fram i kommunens folkhälsoarbete.

Projektet har startats av barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden tillsammans med Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och är ett samarbetsprojekt runt social hållbarhet för barn och ungdomar i Karlsborgs kommun.

I tre delar

Projektet är uppdelat i tre delar. Inledningsvis ska de titta på vad som är bra och vad som behöver bli bättre då det gäller barns uppväxtvillkor i kommunen. En inventering som görs genom intervjuer med ett urval av nyckelpersoner och genom fokusgrupper med personal, chefer, elever och föräldrar.

Därefter ska se vad som behöver förbättras och utvecklas utifrån vad som framkommit av inventeringen.

Slutligen ska en genomförandeplan tas fram.

  • Anneli Malm