15 feb 2016 15:55

15 feb 2016 15:55

Förslag om bandyrink

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN: Medborgarförslag

Att anlägga en bandyrink på Strandskolan är ett medborgarförlag som ska undersökas ytterligare.

– Det är en bra idé som vi ska utreda vidare, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Medborgarförslaget är inlämnat av Strandskolans föräldraförening som vill att bandyrinken ska vara till gagn för skolans elever under skoltid men även för andra barn och ungdomar när skolan är stängd.

Mer information

– Det ska finnas företag som är villiga att bidra till bandyrinken men vi har inget samlat grepp om det hela och behöver jobba vidare med frågan, säger Myrsell och tillägger:

– Det handlar även om vem som ska sköta den och vad det kostar. Vi behöver mer information innan vi tar upp förslaget till behandling igen.

Det ska finnas plats för en rink på skolgården även efter att modulhus med två klassrum uppförts. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram uppgifter som pris, underhåll och placering.

– Det är en bra idé som vi ska utreda vidare, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Medborgarförslaget är inlämnat av Strandskolans föräldraförening som vill att bandyrinken ska vara till gagn för skolans elever under skoltid men även för andra barn och ungdomar när skolan är stängd.

Mer information

– Det ska finnas företag som är villiga att bidra till bandyrinken men vi har inget samlat grepp om det hela och behöver jobba vidare med frågan, säger Myrsell och tillägger:

– Det handlar även om vem som ska sköta den och vad det kostar. Vi behöver mer information innan vi tar upp förslaget till behandling igen.

Det ska finnas plats för en rink på skolgården även efter att modulhus med två klassrum uppförts. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram uppgifter som pris, underhåll och placering.

  • Anneli Malm