16 feb 2016 06:00

16 feb 2016 06:00

I sulle vart mä på den ti´a

FÄSTNINGSTEATERN: Jönn i våra hjärtan

Jönn från Falbögda har en särskild plats i våra västgötska hjärtan. I denne märklige mans dikter känner många igen sig, uttrycken som säger mer än bara ord.
På Fästningsteatern serverades en dos av både humor och stilla eftertanke.

Claes Astin, Perra Ljungberg och Anders Granström framförde sitt program tillägnat denne specielle västgötaskald och konstnär, det vill säga John Liedholm.

Han föddes i Falköping 1895 och levde fram till mitten av 1970-talet.

Kurs i västgötska

De flesta i publiken hade säkert hört talas om Jönn. En hel del anekdoter och dikter, såväl i tal som i sång, bjöd den gästande trion på.

Minikursen VFA, Västgötska för alla, översatte det svårtydda.

Vad en präjel-tröska är, visste endast en handfull, numera är de minst ett 70-tal, det vill säga lika många som publiken på Fästningsteatern.

Om fuggleras kvetter

Astin läste, Perra och Anders stod för det musikaliska. Perra har för övrigt tonsatt ett flertal av Jönns dikter. Ingen av de tre hade träffat Jönn i verkliga livet, men hans efterlämnade kulturarv har gått rakt in deras hjärtan.

Om det enkla

Jönn skrev mycket om årstiderna, deras växlingar och fuggleras kvetter. Våren och sommaren gillade han mest.

Han skildrade också livets gång, inte bara årstidernas. Han tyckte om det enkla, han diktade om gubbarna där ute som var lite eljest.

Kvinnliga nöcker med smink och annat tyckte han var bortkastat. Onödit å bättra på, menade han. Ja, det var ju ändå samma där inunder.

Det största som hänt

Astin berättade också om Jönns stora beundran av alla skickliga hantverkare. En särskild dikt tillägnad dessa duktiga yrkesutövare finns också bevarad.

Karl i Slättera tillägnade han också en dikt, särskilt för dennes fascination av att de spred gödsel från flygplan i USA. Tänk om kocklera hamnar fel, på grannens mark!

Lördagens åhörare i Karlsborg fick också fastslaget att det största som hänt i väla var inte kristendomen, nej, det var Grålle-traktorn!

För lördagens arrangemang Jönn i våra hjärtan svarade Studieförbundet Vuxenskolan, Soldathemsföreningen och Karlsborgs kommun.

Claes Astin, Perra Ljungberg och Anders Granström framförde sitt program tillägnat denne specielle västgötaskald och konstnär, det vill säga John Liedholm.

Han föddes i Falköping 1895 och levde fram till mitten av 1970-talet.

Kurs i västgötska

De flesta i publiken hade säkert hört talas om Jönn. En hel del anekdoter och dikter, såväl i tal som i sång, bjöd den gästande trion på.

Minikursen VFA, Västgötska för alla, översatte det svårtydda.

Vad en präjel-tröska är, visste endast en handfull, numera är de minst ett 70-tal, det vill säga lika många som publiken på Fästningsteatern.

Om fuggleras kvetter

Astin läste, Perra och Anders stod för det musikaliska. Perra har för övrigt tonsatt ett flertal av Jönns dikter. Ingen av de tre hade träffat Jönn i verkliga livet, men hans efterlämnade kulturarv har gått rakt in deras hjärtan.

Om det enkla

Jönn skrev mycket om årstiderna, deras växlingar och fuggleras kvetter. Våren och sommaren gillade han mest.

Han skildrade också livets gång, inte bara årstidernas. Han tyckte om det enkla, han diktade om gubbarna där ute som var lite eljest.

Kvinnliga nöcker med smink och annat tyckte han var bortkastat. Onödit å bättra på, menade han. Ja, det var ju ändå samma där inunder.

Det största som hänt

Astin berättade också om Jönns stora beundran av alla skickliga hantverkare. En särskild dikt tillägnad dessa duktiga yrkesutövare finns också bevarad.

Karl i Slättera tillägnade han också en dikt, särskilt för dennes fascination av att de spred gödsel från flygplan i USA. Tänk om kocklera hamnar fel, på grannens mark!

Lördagens åhörare i Karlsborg fick också fastslaget att det största som hänt i väla var inte kristendomen, nej, det var Grålle-traktorn!

För lördagens arrangemang Jönn i våra hjärtan svarade Studieförbundet Vuxenskolan, Soldathemsföreningen och Karlsborgs kommun.

  • Inger Andersson Hultin