16 feb 2016 15:21

16 feb 2016 15:21

Restaureringen av kanalen inleds

GÖTA KANAL: Projekt 2.0

Nu drar projekt Göta kanal 2.0 i gång. Hela kanalen ska restaureras för att säkra driften framöver.

Starten sker med två stora arbeten i Söderköping. Det handlar om att med att täta slussen i Söderköping och ett stort markarbete för att kontrollera vattenflödena i Mariehov.

15 miljoner

Kostnaden för arbetena beräknas uppgå till cirka 15 miljoner kronor.

– Med tanke på att beslutet kring finansieringen kom så sent som i oktober känns det fantastiskt att vi redan nu är igång med flermiljonsprojekt, säger Anders Donlau, VD på AB Göta kanalbolag i ett pressmeddelande.

Klara i maj

De två delprojekten beräknas vara färdiga innan kanalen öppnar i maj.

– Vi kommer lära oss enormt mycket av dessa två inledande projekt som sedan kommer ligga till grund för kommande renoveringar i vårt arbete med att bevara och ta ansvar för det kulturhistoriska byggnadsverket.

Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor under 2016 till upprustningen av kanalen och totalt beräknas projektet kosta drygt en halv miljard kronor under en femårsperiod.

Starten sker med två stora arbeten i Söderköping. Det handlar om att med att täta slussen i Söderköping och ett stort markarbete för att kontrollera vattenflödena i Mariehov.

15 miljoner

Kostnaden för arbetena beräknas uppgå till cirka 15 miljoner kronor.

– Med tanke på att beslutet kring finansieringen kom så sent som i oktober känns det fantastiskt att vi redan nu är igång med flermiljonsprojekt, säger Anders Donlau, VD på AB Göta kanalbolag i ett pressmeddelande.

Klara i maj

De två delprojekten beräknas vara färdiga innan kanalen öppnar i maj.

– Vi kommer lära oss enormt mycket av dessa två inledande projekt som sedan kommer ligga till grund för kommande renoveringar i vårt arbete med att bevara och ta ansvar för det kulturhistoriska byggnadsverket.

Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor under 2016 till upprustningen av kanalen och totalt beräknas projektet kosta drygt en halv miljard kronor under en femårsperiod.

  • Anneli Malm