16 feb 2016 14:46

16 feb 2016 14:46

Skildrar människorna bakom siffrorna och rubrikerna

KYRKANS HUS: Föreläsning av David Qviström

David Qviström, författare och frilansjournalist, gästade i måndags Kyrkans hus i Karlsborg.
Med utgångspunkt från sin bok ”Nyttiga människor” talade han om sina upplevelser och intryck av den pågående flyktingkrisen.

Hans föredrag tillika bok startar i en överlastad båt på havet utanför den lilla grekiska ön Lampedusa i oktober 2013.

En ung mamma på däck med tre barn och ett fjärde på väg, hyser stora förhoppningar om ett liv i fred, långt bort från sitt hemland. Plötsligt händer något med båten, motorn tystnar.

En av alla katastrofer

Vad som sedan sker är så nära helvetet man kan komma. 365 människor drunknar, däribland den unga mamman och hennes barn. Åhörarskaran i Kyrkans hus i Karlsborg, satt tyst.

Det tar en stund att förstå, men dessa människors grymma öde är ändå bara en av alla katastrofer på Medelhavet under de senaste åren.

Ansvar och gränser

Föredragshållaren hävdade att det allt för ofta talas i termer som volymer och flöden när det gäller flyktingar.

Qviström försöker i stället skildra människor bakom siffror och rubriker.

Han talade om ansvar och gränser.

Nyttiga människor

På sina resor har han träffat gränsvakter fångna i sitt eget land, om flyktingläger så stora att de inte gick att överblicka och om barn som väntade på den stundande döden. Samtidigt talar I-länderna om vilka människor som är nyttiga, de som kan göra rätt för sig.

Vårt eget välstånd

Qviström hävdade att vårt välstånd i väst innebär också en förpliktelse, ett ansvar.

Efter första timmen av föredraget var det så dags för kaffepaus med riklig förtäring. Tuggorna hade en tendens att fastna i halsen efter de grymma berättelser som föregått fikastunden.

Hans föredrag tillika bok startar i en överlastad båt på havet utanför den lilla grekiska ön Lampedusa i oktober 2013.

En ung mamma på däck med tre barn och ett fjärde på väg, hyser stora förhoppningar om ett liv i fred, långt bort från sitt hemland. Plötsligt händer något med båten, motorn tystnar.

En av alla katastrofer

Vad som sedan sker är så nära helvetet man kan komma. 365 människor drunknar, däribland den unga mamman och hennes barn. Åhörarskaran i Kyrkans hus i Karlsborg, satt tyst.

Det tar en stund att förstå, men dessa människors grymma öde är ändå bara en av alla katastrofer på Medelhavet under de senaste åren.

Ansvar och gränser

Föredragshållaren hävdade att det allt för ofta talas i termer som volymer och flöden när det gäller flyktingar.

Qviström försöker i stället skildra människor bakom siffror och rubriker.

Han talade om ansvar och gränser.

Nyttiga människor

På sina resor har han träffat gränsvakter fångna i sitt eget land, om flyktingläger så stora att de inte gick att överblicka och om barn som väntade på den stundande döden. Samtidigt talar I-länderna om vilka människor som är nyttiga, de som kan göra rätt för sig.

Vårt eget välstånd

Qviström hävdade att vårt välstånd i väst innebär också en förpliktelse, ett ansvar.

Efter första timmen av föredraget var det så dags för kaffepaus med riklig förtäring. Tuggorna hade en tendens att fastna i halsen efter de grymma berättelser som föregått fikastunden.

  • Inger Andersson Hultin