17 feb 2016 20:15

17 feb 2016 20:15

Diskussioner om resa

KOMMUNSTYRELSEN: Öppet möte

En studieresa till Auschwitz var återigen uppe för diskussion på kommunstyrelsens möte. Den här gången var det Treklöverns motion som behandlades.

På kommunstyrelsens förra möte beviljade de ett tilläggsanslag på 200 000 kronor för en studieresa till koncentrationslägret i Polen för eleverna i årskurs nio efter ett yrkande från barn- och utbildningsnämnden. En resa som ska genomföras i april. Majoriteten ansåg därmed att motionen från Treklövern var besvarad.

Varje år

– Det vi vill med motionen är att alla elever i årskurs nio ska få åka, varje år och att det inte ska vara valfritt. Vi vill att vi tillsätter medel för detta och markerar att vi tycker att detta är viktigt. Framgick inte detta av motionen får vi skriva en ny, sa Nina Davidsson (C) och tillade:

– Det är en mörk historia som inte får glömmas bort och det är lättare att lära sig när man är på plats än att lära sig ur en bok.

Tydligt eller inte

Diskussionerna på möte rörde om det var en engångssumma eller om de får pengar till en studieresa även framöver, vilket inte ansågs helt tydligt.

– De har fått en ramökning på 200 000 kronor som ligger kvar, sa kommunalrådet Peter Lindroth (S).

– Signalen är tydlig, pengarna finns för åtgärden och för framtiden, ansåg Gunnar Ekfeldt (S).

En viljeinriktning

Treklövern vill att kommunfullmäktige antar en viljeinriktning om en årlig, obligatorisk studieresa för eleverna i årskurs nio som arbetas in i skolplanen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige blev att motionen ska anses besvarad. Det efter votering där även SD röstade med majoriteten.

På kommunstyrelsens förra möte beviljade de ett tilläggsanslag på 200 000 kronor för en studieresa till koncentrationslägret i Polen för eleverna i årskurs nio efter ett yrkande från barn- och utbildningsnämnden. En resa som ska genomföras i april. Majoriteten ansåg därmed att motionen från Treklövern var besvarad.

Varje år

– Det vi vill med motionen är att alla elever i årskurs nio ska få åka, varje år och att det inte ska vara valfritt. Vi vill att vi tillsätter medel för detta och markerar att vi tycker att detta är viktigt. Framgick inte detta av motionen får vi skriva en ny, sa Nina Davidsson (C) och tillade:

– Det är en mörk historia som inte får glömmas bort och det är lättare att lära sig när man är på plats än att lära sig ur en bok.

Tydligt eller inte

Diskussionerna på möte rörde om det var en engångssumma eller om de får pengar till en studieresa även framöver, vilket inte ansågs helt tydligt.

– De har fått en ramökning på 200 000 kronor som ligger kvar, sa kommunalrådet Peter Lindroth (S).

– Signalen är tydlig, pengarna finns för åtgärden och för framtiden, ansåg Gunnar Ekfeldt (S).

En viljeinriktning

Treklövern vill att kommunfullmäktige antar en viljeinriktning om en årlig, obligatorisk studieresa för eleverna i årskurs nio som arbetas in i skolplanen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige blev att motionen ska anses besvarad. Det efter votering där även SD röstade med majoriteten.

  • Anneli Malm