17 feb 2016 06:00

17 feb 2016 06:00

Plus för socialnämnden

BOKSLUT: Svarta siffror för nämnden

För första gången på många år redovisar socialnämnden ett positivt resultat. Bokslutet för 2015 visar på 1,4 miljoner kronor plus.

– Det är vi jätteglada för och stolta över. Det är snudd på 20 år som vi har redovisat röda siffror, säger nämndens ordförande Leif Andersson (S) och tillägger:

Extra anslag

– Vi fick ett extra anslag från kommunstyrelsen på 3,6 miljoner kronor vilket innebar att vi kunde börja året med ett nollresultat. Tidigare år har vi börjat 1 januari med ett minus på ett antal miljoner.

Positiva delar

De verksamheter som gett ett överskott under 2015 är flyktingmottagandet med 2,1 miljoner kronor, hemvården med 1,7 miljoner kronor och den gemensamma personalresursen gick plus med 1,4 miljoner kronor.

– Att hemvården gör ett överskott tror jag mycket beror på att det har införts nyckelfria lås. Personalen behöver inte åka extra för att leta nycklar. Att flyktingmottagningen går plus med 2,1 miljoner kronor har att göra med att vi har dubbelbeläggningar på våra boende, säger han och tillägger:

– På Neo som har tolv rum bor det nu 23 barn men vi får lika mycket ersättning för varje barn. Vi har också haft tur, de barn som vi har fått till kommunen är inga problembarn. Trots att de är trångbodda och har traumatiska upplevelser med sig är det lugnt på boendena.

Många placeringar

Individ- och familjeomsorgen har haft många nya barnplaceringar under året vilket har bidragit till att de gjorde ett underskott på runt 1,6 miljoner kronor, LSS har ett minus på 1,6 miljoner kronor och även särskilt boende redovisar ett minus på 1,5 miljoner kronor som beror på externa placeringar.

Minus för bun

Barn- och utbildningsnämndens bokslut för 2015 visar på ett minusresultat på 2,8 miljoner kronor.

– Det finns många orsaker till underskottet. En del är kostnader för barn i behov av särskilt stöd och att volymerna ökar i skolan. Vi har nu 200 fler elever än i höstas och det påverkar överallt. Det är längesedan bun fick en ramutökning. Det finns en del att ta tag i och vi jobbar på. Det är bra att vi nu har en ny förvaltningschef, någon med färska ögon som kan se på ett nytt sätt, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

I grundskolan handlar det bland annat om ökade kostnader för vikarier, skolskjutsar och elevhälsan. Även köp av verksamhet inom gymnasieskolan har blivit dyrare än budgeterat.

Förskolan däremot redovisar ett positivt resultat på 1,4 miljoner kronor.

– Det är vi jätteglada för och stolta över. Det är snudd på 20 år som vi har redovisat röda siffror, säger nämndens ordförande Leif Andersson (S) och tillägger:

Extra anslag

– Vi fick ett extra anslag från kommunstyrelsen på 3,6 miljoner kronor vilket innebar att vi kunde börja året med ett nollresultat. Tidigare år har vi börjat 1 januari med ett minus på ett antal miljoner.

Positiva delar

De verksamheter som gett ett överskott under 2015 är flyktingmottagandet med 2,1 miljoner kronor, hemvården med 1,7 miljoner kronor och den gemensamma personalresursen gick plus med 1,4 miljoner kronor.

– Att hemvården gör ett överskott tror jag mycket beror på att det har införts nyckelfria lås. Personalen behöver inte åka extra för att leta nycklar. Att flyktingmottagningen går plus med 2,1 miljoner kronor har att göra med att vi har dubbelbeläggningar på våra boende, säger han och tillägger:

– På Neo som har tolv rum bor det nu 23 barn men vi får lika mycket ersättning för varje barn. Vi har också haft tur, de barn som vi har fått till kommunen är inga problembarn. Trots att de är trångbodda och har traumatiska upplevelser med sig är det lugnt på boendena.

Många placeringar

Individ- och familjeomsorgen har haft många nya barnplaceringar under året vilket har bidragit till att de gjorde ett underskott på runt 1,6 miljoner kronor, LSS har ett minus på 1,6 miljoner kronor och även särskilt boende redovisar ett minus på 1,5 miljoner kronor som beror på externa placeringar.

Minus för bun

Barn- och utbildningsnämndens bokslut för 2015 visar på ett minusresultat på 2,8 miljoner kronor.

– Det finns många orsaker till underskottet. En del är kostnader för barn i behov av särskilt stöd och att volymerna ökar i skolan. Vi har nu 200 fler elever än i höstas och det påverkar överallt. Det är längesedan bun fick en ramutökning. Det finns en del att ta tag i och vi jobbar på. Det är bra att vi nu har en ny förvaltningschef, någon med färska ögon som kan se på ett nytt sätt, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

I grundskolan handlar det bland annat om ökade kostnader för vikarier, skolskjutsar och elevhälsan. Även köp av verksamhet inom gymnasieskolan har blivit dyrare än budgeterat.

Förskolan däremot redovisar ett positivt resultat på 1,4 miljoner kronor.

  • Anneli Malm