18 feb 2016 16:35

18 feb 2016 16:35

Sex rapporter enligt Lex Sarah

SOCIALNÄMNDEN

Sex Lex Sarah-rapporter har lämnats in under 2015 inom boendestöd, IFO, integration och korttiden.

Anmälningarna gäller ett allvarligt missförhållande, missförhållande och risk för missförhållande. I två fall bedöms inte missförhållande ha förekommit.

– Rapporterna är av olika dignitet. I en del fall ber vi enhetscheferna ta upp diskussioner i gruppen och i ett fall har vi avstängt en person som misskött sig, säger nämndens ordförande Leif Andersson (S).

Anmälningarna gäller ett allvarligt missförhållande, missförhållande och risk för missförhållande. I två fall bedöms inte missförhållande ha förekommit.

– Rapporterna är av olika dignitet. I en del fall ber vi enhetscheferna ta upp diskussioner i gruppen och i ett fall har vi avstängt en person som misskött sig, säger nämndens ordförande Leif Andersson (S).