19 feb 2016 06:00

19 feb 2016 06:00

Projekt för en bra integration i arbetslivet

INTEGRERING: Arbetsmarknadsenheten och KUB

AME och KUB vill bidra till en bra integrering genom ett etableringsprojekt.

I etableringsprojektet ingår tre delar. Det är arbetslivsintegrering, grön näring och asylverksamhet.

– Vi har idéer för hur vi ska kunna jobba med integrering tillsammans med näringslivet. Vi har diskuterat det med politiken och fått väldigt positiva reaktioner, säger näringslivschefen Fredrik Tidholm och Iren Pettersson, chef för arbetsmarknadsenheten.

Svensk fika

Projektet vänder sig till de som fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd för att de ska bli förberedda på arbetslivet. Att helt enkelt lära sig hur den svenska arbetskulturen ser ut, vilket inte är så enkelt.

– Det är viktigt att de är förberedda på hur det fungerar på en arbetsplats. Det är inte så lätt eftersom det finns så många oskrivna regler som hur en fikarast fungerar, hur man pratar med chefen och hur strukturen på ett företag ser ut. Men även att hitta möjligheter för att starta eget och knyta kontakter.

Lära sig samhällsregler

En del i det kan utgå från utbildningskonceptet Vårt samhälle där man får lära sig hur samhället fungerar på ett roligt sätt. Det kan vara hur man går till väga om man vill måla om sitt hus, om man behöver söka bygglov och var man vänder sig, något som används i skolorna.

Inom delprojektet grön näring ska de nyanlända få odla.

– För många av de nyanlända är trädgården en central del och en viktig oas. Det finns en del öde kolonilotter som växer igen och vi skulle vilja hyra några. Där kan de nyanlända få markbereda, odla och skörda. De lär sig om årstiderna och får praktisk kunskap.

Asylverksamheten handlar om att skapa en mötesplats på arbetsmarknadsenheten med bland annat matlagningsträffar.

Lära känna varandra

Avsikten med hela projektet är även att det ska underlätta kontakten mellan kommuninvånarna och de nyanlända och att underlätta språkinlärningen.

– Okunskap leder till rädsla och rädsla leder till fördomar. Vi måste förstå varandra, respektera varandra och kunna leva sida vid sida även om vi är olika. Olika är berikande och vi vill bidra till att det blir mångkulturellt i lilla Karlsborg.

Pengar ska sökas från det statsbidrag som kommunen fått för flyktingmottagningen och projektet ska dra i gång så snart de får klartecken. Då ska även en arbetsledare anställas.

I etableringsprojektet ingår tre delar. Det är arbetslivsintegrering, grön näring och asylverksamhet.

– Vi har idéer för hur vi ska kunna jobba med integrering tillsammans med näringslivet. Vi har diskuterat det med politiken och fått väldigt positiva reaktioner, säger näringslivschefen Fredrik Tidholm och Iren Pettersson, chef för arbetsmarknadsenheten.

Svensk fika

Projektet vänder sig till de som fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd för att de ska bli förberedda på arbetslivet. Att helt enkelt lära sig hur den svenska arbetskulturen ser ut, vilket inte är så enkelt.

– Det är viktigt att de är förberedda på hur det fungerar på en arbetsplats. Det är inte så lätt eftersom det finns så många oskrivna regler som hur en fikarast fungerar, hur man pratar med chefen och hur strukturen på ett företag ser ut. Men även att hitta möjligheter för att starta eget och knyta kontakter.

Lära sig samhällsregler

En del i det kan utgå från utbildningskonceptet Vårt samhälle där man får lära sig hur samhället fungerar på ett roligt sätt. Det kan vara hur man går till väga om man vill måla om sitt hus, om man behöver söka bygglov och var man vänder sig, något som används i skolorna.

Inom delprojektet grön näring ska de nyanlända få odla.

– För många av de nyanlända är trädgården en central del och en viktig oas. Det finns en del öde kolonilotter som växer igen och vi skulle vilja hyra några. Där kan de nyanlända få markbereda, odla och skörda. De lär sig om årstiderna och får praktisk kunskap.

Asylverksamheten handlar om att skapa en mötesplats på arbetsmarknadsenheten med bland annat matlagningsträffar.

Lära känna varandra

Avsikten med hela projektet är även att det ska underlätta kontakten mellan kommuninvånarna och de nyanlända och att underlätta språkinlärningen.

– Okunskap leder till rädsla och rädsla leder till fördomar. Vi måste förstå varandra, respektera varandra och kunna leva sida vid sida även om vi är olika. Olika är berikande och vi vill bidra till att det blir mångkulturellt i lilla Karlsborg.

Pengar ska sökas från det statsbidrag som kommunen fått för flyktingmottagningen och projektet ska dra i gång så snart de får klartecken. Då ska även en arbetsledare anställas.

  • Anneli Malm