19 feb 2016 06:00

19 feb 2016 06:00

"Samverkan är nyckelordet"

UNGDOMSPROJEKT: Unga ut i arbetslivet

Hjälp för ungdomar som inte går i skola eller inte har något arbete är ett annat projekt som också planeras under våren.

Det är ett samverkansprojekt för ungdomar mellan 16-24 år som SLA berättat om tidigare. Det kan handla om att läsa in gymnasiet eller att komma ut på praktikplatser.

– Att inte ha ett färdigt gymnasiebetyg är ett hinder på arbetsmarknaden i dag. Det kan handla om en aktivitet samtidigt som man läser upp betygen beroende på hur många ämnen man behöver läsa. Målet är att de ska bli självförsörjande, säger Iren Pettesson chef för arbetsmarknadsenheten.

Komma ut

Det kan röra sig om aktiviteter i den befintliga verksamheten på Arbetsmarknadsenheten men även på företag.

– Vi ska höra med de unga om de har några idéer på vad de vill göra sen får vi se om vi kan få i gång det i den befintliga verksamheten. De kommer också få coacher som kan hjälpa till ut mot företagen. Detta gör vi redan i dag men vi kan bli bättre. Inledningsvis handlar det om att få dem att komma hit.

– Det här kommer att bli bra. Karlsborg har bland den lägsta arbetslösheten i Skaraborg med sju procent. Med det här kan arbetslösheten bli ännu lägre, säger näringslivschefen Fredrik Tidholm.

I samverkan

Det är flera aktörer från kommunen inblandade men även arbetsförmedlingen och kommunerna i HjoTiBorg.

– Samverkan är nyckelordet.

Det kan även bli så att arbetsförmedlingen flyttar till arbetsmarknadsenheten med öppettider kanske var 14:e dag.

– Det är inte klubbat än men frågan är lyft och det finns ett rum iordningställt, säger Iren Pettersson.

I Karlsborg finns 72 unga som är utan sysselsättning.

Det är ett samverkansprojekt för ungdomar mellan 16-24 år som SLA berättat om tidigare. Det kan handla om att läsa in gymnasiet eller att komma ut på praktikplatser.

– Att inte ha ett färdigt gymnasiebetyg är ett hinder på arbetsmarknaden i dag. Det kan handla om en aktivitet samtidigt som man läser upp betygen beroende på hur många ämnen man behöver läsa. Målet är att de ska bli självförsörjande, säger Iren Pettesson chef för arbetsmarknadsenheten.

Komma ut

Det kan röra sig om aktiviteter i den befintliga verksamheten på Arbetsmarknadsenheten men även på företag.

– Vi ska höra med de unga om de har några idéer på vad de vill göra sen får vi se om vi kan få i gång det i den befintliga verksamheten. De kommer också få coacher som kan hjälpa till ut mot företagen. Detta gör vi redan i dag men vi kan bli bättre. Inledningsvis handlar det om att få dem att komma hit.

– Det här kommer att bli bra. Karlsborg har bland den lägsta arbetslösheten i Skaraborg med sju procent. Med det här kan arbetslösheten bli ännu lägre, säger näringslivschefen Fredrik Tidholm.

I samverkan

Det är flera aktörer från kommunen inblandade men även arbetsförmedlingen och kommunerna i HjoTiBorg.

– Samverkan är nyckelordet.

Det kan även bli så att arbetsförmedlingen flyttar till arbetsmarknadsenheten med öppettider kanske var 14:e dag.

– Det är inte klubbat än men frågan är lyft och det finns ett rum iordningställt, säger Iren Pettersson.

I Karlsborg finns 72 unga som är utan sysselsättning.

  • Anneli Malm